Czarne panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile na dachu z dachówką Koramic Actua 10

Konserwacja dachów płaskich

Jednym z najważniejszych czynników, decydującym o trwałości i komforcie użytkowania dachu płaskiego, jest jego szczelność. Regularnie przeprowadzane okresowe kontrole i bieżące naprawy pozwalają uniknąć trwałych, kosztownych uszkodzeń i wydłużają żywotność dachu. 

Wodoodporność i wodoszczelność są jednymi z kluczowych czynników, które decydują o kondycji i trwałości dachu płaskiego. W przeciwieństwie do dachów skośnych, z których deszcz i śnieg mogą swobodnie spływać, dachy płaskie są bardziej narażone na gromadzenie się opadów atmosferycznych. Poza rozwiązaniami zapewniającymi skuteczne odprowadzanie wody opadowej i roztopowej dachy płaskie wymagają zachowania pełnej szczelności, co powinno być okresowo kontrolowane w trakcie wieloletniego użytkowania dachu.

Jak dbać o dach płaski

Aby zachować szczelność dachu płaskiego i uniknąć jego kosztownych napraw, powinien on być poddawany regularnej konserwacji. Jej kluczowymi elementami, niezbędnymi dla utrzymania dachu w dobrej kondycji, są okresowe przeglądy dachu płaskiego oraz drobne naprawy, które zapobiegają przenikaniu wody do konstrukcji dachu i wnętrza budynku. W przypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń, niezbędna może okazać się renowacja dachu płaskiego, której celem jest przywrócenie mu należytej funkcjonalności. Zarówno konserwacja, jak i renowacja dachu płaskiego są elementami niezbędnymi dla zachowania dobrego stanu technicznego i funkcjonalności konstrukcji.

Okresowe przeglądy dachu płaskiego

Aby zapobiec powstawaniu nieszczelności i kosztownym uszkodzeniom, dach płaski powinien być poddawany regularnym przeglądom technicznym. Najczęściej przyjmuje się, że przegląd dachu płaskiego powinien odbywać się min. 1 raz w roku. Okresowe przeglądy dachu płaskiego pozwalają dokładnie ocenić jego stan faktyczny i upewnić się, że warstwy dachu nie uległy uszkodzeniom, szczególnie po okresie zimowym. Podczas okresowych przeglądów sprawdza się gruntownie drożność systemu odwadniającego, co pozwala upewnić się, że woda jest skutecznie odprowadzana z powierzchni dachu i nie będzie na nim zalegać. Przegląd dachu płaskiego powinien być wykonywany przez eksperta, który specjalizuje się w tego typu konstrukcjach. Fachowiec z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem będzie w stanie szczegółowo sprawdzić stan pokrycia i na podstawie widocznych zmian zaproponować odpowiednie działania, zapewniające trwałą funkcjonalność dachu.

Bieżące naprawy

W ramach konserwacji dachu płaskiego wykonuje się takie czynności jak usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń i złogów, zwłaszcza w obrębie odwodnienia oraz usuwanie spontanicznie kiełkujących roślin. Okresowe przeglądy dachu płaskiego dają jego użytkownikom możliwość szybkiej naprawy drobnych uszkodzeń i usunięcia niewielkich wad, które z czasem mogłyby prowadzić do powstania poważnych nieszczelności. Bieżące naprawy pozwolą wyeliminować drobne rozerwania pokrycia, odspojenia izolacji od podłoża, a także niewielkie nieszczelności przy obróbkach dachowych, wokół komina oraz na stykach izolacji ze ścianami bocznymi lub attykami. Wykwalifikowany specjalista przeprowadzi drobne naprawy stosując odpowiednie rozwiązania dostosowane do potrzeb i przygotuje dach płaski do dalszej bezproblemowej eksploatacji.

Renowacje dachu płaskiego

Pokrycie dachu płaskiego na skutek czynników atmosferycznych, naturalnego procesu starzenia się materiałów hydroizolacyjnych i zaniedbania okresowych przeglądów, w miarę upływu czasu traci szczelność. Gdy wynikające z tego uszkodzenia są poważne rozwiązaniem jest często renowacja dachu płaskiego, która ma za zadanie przywrócić konstrukcji jej funkcjonalność. Aby renowacja dachu płaskiego przyniosła oczekiwane efekty i nie generowała dodatkowych kosztów, należy zlecić ją profesjonalistom. Zaplanują oni starannie każdy etap prac, dostosowując je do charakterystyki danego obiektu i przeprowadzą z wykorzystaniem wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów.

Dach płaski, wykonany ze starannością przez profesjonalistów i poddawany regularnym konserwacjom może służyć przez wiele lat, zapewniając ochronę przed warunkami atmosferycznymi i spełniając wszystkie stawiane mu wymagania funkcjonalne.