Arte

Certyfikaty i Deklaracje DoP Semmelrock

Szanowny kliencie, firma Semmelrock zamieszcza na stronie internetowej wyłącznie ostatnie (aktualne) wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU / DoP) oraz Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (KDWU) – prosimy o wyszukanie ich w formie (.PDF) lub kontakt: andrzej.cieloch@semmelrock.com lub tel.: (25) 756-21-00. W celu uzyskania archiwalnych Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU / DoP) oraz Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU), których archiwizacja prowadzona jest przez okres 10 lat, na serwerach Firmy Semmelrock, prosimy o kontakt: andrzej.cieloch@semmelrock.com lub tel.: (25) 756-21-00.

0Wynik