Nowoczesna ceramika budowlana

Nowoczesna ceramika budowlana

Do najbardziej innowacyjnych produktów z ceramiki służącej do wznoszenia ścian należą poryzowane pustaki ścienne Porotherm.

Ceramika poryzowana Porotherm to nowoczesne materiały do budowy ścian domu. Wszystkie zalety tradycyjnie produkowanych wyrobów ceramicznych zostały dzięki procesowi poryzacji wzmocnione – to materiał m.in. cieplejszy, lepiej "oddychający", bardziej precyzyjny wymiarowo, łatwiejszy w stosowaniu i bardziej ekonomiczny podczas budowy i eksploatacji domu.

Poryzacja

Produkcja ceramiki poryzowanej w stosunku do ceramiki tradycyjnej wprowadza dodatkowy etap. Glina, zanim trafi do urządzeń formujących, jest mieszana z mączką drzewną lub trocinami. W piecu, w bardzo wysokiej temperaturze ulegają one spaleniu, pozostawiając w spieczonej glinie mikropory, czyli miniaturowej wielkości puste przestrzenie wypełnione powietrzem. To dzięki nim pustaki są lżejsze i mają znacząco lepszą izolacyjność cieplną niż tradycyjna ceramika.

Poryzacja pozwala także utrzymać stabilną wilgotność powietrza na poziomie zbliżonym do warunków naturalnych. Dzięki temu nie dochodzi do zawilgocenia ścian i rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Doskonała izolacyjność termiczna

Zdolność stawiania oporu ciepłu uciekającemu z wnętrza domu cegła poryzowana zawdzięcza m in. mikroporom utworzonym w strukturze ceramiki.

Akumulacja cieplna

Ceramikę poryzowaną cechuje doskonała zdolność akumulacji ciepła. Cegły pełne z ceramiki bardzo wolno oddają ciepło dzięki dużej gęstości objętościowej, pustaki z ceramiki poryzowanej zaś za sprawą systemu szczelin i porów, które utrzymują nagrzane powietrze wewnątrz.

Stateczność cieplna

Utrzymanie ciepła i jego stopniowe uwalnianie jest wynikiem akumulacyjności pustaków poryzowanych. Stateczność cieplna ścian ceramicznych jest podstawowym parametrem wpływającym na mikroklimat wnętrz – w zimie zabezpieczają przed nadmiernym wychłodzeniem pomieszczeń a w lecie przed ich przegrzaniem. Im większą zdolność akumulowania i utrzymania ciepła mają ściany budynku, tym stabilniejsze i bardziej komfortowe warunki panują w pomieszczeniach, zarówno zimą, jak i latem.

Wyprofilowane powierzchnie boczne pustaków

Wyprofilowane powierzchnie boczne w systemie „pióro i wpust” ułatwiają ich zestawienie, a co ważniejsze nie trzeba wypełniać między nimi spoin pionowych. Taka konstrukcja pustaka nie tylko przyspiesza budowę, ale też przyczynia się do oszczędnego stosowania zapraw. Jest to również połączenie cieplejsze, niż z zaprawą, dzięki czemu nie tworzą się mostki termiczne -  miejsca potencjalnej ucieczki ciepła., Także zewnętrzne, licowe powierzchnie pustaków pustaków są wyprofilowane w taki sposób, aby ułatwić późniejsze tynkowanie ściany.

Szlifowane powierzchnie wsporne

Pustaki z ceramiki poryzowanej Porotherm przeznaczone do budowy w systemach cienkospoinowych Profi i Dryfix poddaje się dodatkowej obróbce. Są z precyzją szlifowane od góry i od dołu. To sprawia, że mają niespotykaną dotąd dokładność wymiarową, wynoszącą 0,3 mm. Idealnie gładkie pustaki można murować na cienkie spoiny (o grubości ok. 1 mm). Dzięki szlifowaniu zaprawa przylega do nich bardzo dokładnie. Pustaki szlifowane to także znaczne zmniejszenie zużycia zaprawy i lepsze parametry termiczne gotowej ściany.

Szczelinowa budowa

Precyzyjnie wypracowany układ drążeń (szczelin) wewnątrz pustaka wydłuża drogę przepływu ciepła przez ścianę. Dzięki temu pustaki poryzowane zyskują lepszą, niż tradycyjne izolacyjność cieplną. Zwiększa ją także ustawienie pustaków, podczas murowania ściany dłuższe ścianki oddzielające drążenia są układane równolegle do lica ściany, przecinając potencjalną drogę ucieczki ciepła.

Zoptymalizowany ciężar

Ceramika budowlana należy do materiałów stosunkowo ciężkich, co zapewnia wznoszonym z niej murom m. in doskonałe parametry konstrukcyjne (czyli wytrzymałość), wysoką izolacyjność akustyczną oraz akumulacyjność cieplną. Dzięki porowatej strukturze i budowie szczelinowej pustaki z ceramiki poryzowanej są jednak stosunkowo lekkie przy dużych wymiarach pojedynczych elementów - np. pustaki o szerokości 440 mm ważą od 17 do 20 kg. Duży rozmiar pustaków, które stanowią podstawowy element systemu pozwala wymurować metr kwadratowy ściany już z 16 pustaków.

Dyfuzja pary wodnej

Dyfuzyjność ścian z ceramiki

Pustaki z ceramiki poryzowanej są paroprzepuszczalne, co oznacza że mają dużą zdolność do przepuszczania pary wodnej. Mury swobodnie "oddychają", gdyż następuje w nich niezakłócony proces dyfuzji pary wodnej. Dzięki mikroporom nadmiar wilgoci wytwarzanej przez mieszkańców jest usuwany z wnętrza budynku. Struktura domu, którego bazą jest ceramika poryzowana ma też zdolność do wyrównywania sezonowych wahań wilgotności w pomieszczeniach.

Sucha ściana bez wilgoci

Dzięki wypalaniu w bardzo wysokiej temperaturze - około 900˚ C.pustaki z ceramiki poryzowanej są materiałem suchym. Ściany wymurowane z Porothermu są niemal pozbawione wilgoci technologicznej, gromadzącej się zazwyczaj podczas budowy domu. Jest to możliwe m.in. dzięki murowaniu z pustaków na suchą zaprawę w technologii Porotherm Dryfix. Tzw. wilgotność ustabilizowaną - utrzymującą się w ścianie podczas użytkowania budynku uzyskują zaraz po wzniesieniu przegrody.

Pustaki ceramiczne Porotherm

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza