Kalkulator piasków Semmelrock

Kalkulator zużycia piasków fugowych i kruszyw

Skorzystaj z naszego kalkulatora i dowiedz się ile piasków lub kruszyw potrzebujesz do Twojej inwestycji.

Finalna ilość realnie zużytej fugi może nieznacznie się różnić od powyżej podanych wartości w granicach 5-10%.  Ponadto w trakcie użytkowania nawierzchni fugi należy systematycznie uzupełniać w miejscach gdzie powstaną ubytki. Zależnie od wybranej prosimy pamiętać o następujących uwagach:

Zapotrzebowanie ilościowe wyliczono dla pełnych wysokości poszczególnych produktów oraz szerokości fugi:

  • 4 mm w przypadku kostek i płyt brukowych oraz tarasowych
  • 5 mm w przypadku produktów z PaveLock® System
  • 5 mm w przypadku produktów AirPave
  • minimalne zalecane szerokości fug w przypadku płyt tarasowych Wetcast

Zapotrzebowanie ilościowe wyliczono dla pełnych wysokości poszczególnych produktów oraz szerokości fugi:

  • 4mm w przypadku kostek i płyt brukowych oraz tarasowych
  • 5mm w przypadku produktów z systemem PaveLock® System,
  • minimalne zalecane szerokości fug w przypadku płyt tarasowych Wetcast

Zapotrzebowanie ilościowe wyliczono dla pełnych wysokości poszczególnych produktów oraz szerokości fugi zgodnej z wolnymi przestrzeniami w produkcie.

Dowiedz się więcej o naszych piaskach i kruszywach

Kruszywa i piaski fugowe

Warto wiedzieć Semmelrock

Materiał używany do wypełniania fug w nawierzchniach brukowych umożliwia wzajemną pracę elementów, zapewnia im stabilność i zwiększając trwałość ścieżek oraz podjazdów. Przepuszczalne kruszywa pozwalają też na wnikanie wody opadowej w głębsze warstwy gruntu, co wspomaga jej retencjonowanie w glebie i zapobiega podtopieniom. Dobrze dobrane kruszywo wpływa też korzystnie na wygląd nawierzchni, podkreślając jej kolor i zapewniając długoletnią żywotność.

Przeczytaj więcej »

Jakie fugi do bruku są najlepsze? Jak należy przeprowadzić fugowanie kostki piaskiem?

Warto wiedzieć Semmelrock

Fugi w kostce brukowej zapewniają swobodę odkształceń poszczególnych elementów, które rozszerzają się i kurczą między innymi na skutek wahań temperatury. W celu zapewnienia odpowiedniej trwałości nawierzchni przestrzenie pomiędzy sąsiadującymi elementami powinny zostać wypełnione odpowiednim materiałem do fugowania bruku.

Przeczytaj więcej »

Grupa produktów, nazwa, kolor

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi Semmelrock

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

Znajdziesz nas również na: