Certyfikowani wykonawcy leadax roov

Leadax Roov - FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

FAQ DEKARZE

MEMBRANA PVB

Membrana Leadax Roov jest jednorodnym materiałem składającym się z PVB (poliwinylobutyralu) pochodzącego z odpadów szkła bezpiecznego (np. szyb samochodowych). Membrana Jest materiałem jednorodnym. Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym nie jest wzmacniana dodatkową warstwą.

Nie. Jednak po jednej stronie znajduje się oznaczenie odmierzające zakładkę 100 mm. Będzie to widoczne na górze podczas rozwijania membrany.

Biały kolor odbija promienie słoneczne, dzięki czemu membrana i jej otoczenie, są chłodniejsze. Panele fotowoltaiczne działają lepiej, gdy nie są przegrzane, dlatego biała membrana dachowa zwiększa ich wydajność.

Tworzywo to zapobiega sklejaniu się rolki PVB, ułatwiając w ten sposób proces rozwijania produktu na powierzchni dachu.

Membrana dachowa Leadax Roov nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z bitumem. W przypadku renowacji dachu płaskiego pokrytego izolacją bitumiczną, bądź w przypadku układania membrany Wienerberger Leadax Roov bezpośrednio na paroizolacji wykonanej z bitumu lub papy bitumicznej, należy wykonać warstwę separującą z włókniny technicznej (welon PP lub welon włókno szklane) o gramaturze 120 g/m2 lub z kleju akrylowego Wienerberger Leadax Roov. 

Membranę Wienerberger Leadax Roov może być stosowana jako hydroizolacja dachu zielonego. Jednak ze względu na niezakończone badanie membrany na odporność na przerastanie korzeni, należy zastosować warstwę zabezpieczającą przed przerastaniem korzeni.

Podczas instalowania roślinności na dachach płaskich obowiązkowe jest stosowanie oddzielającej warstwy stanowiącej barierę przeciwkorzenną. Należy ją umieścić między membraną a warstwą roślinności. 

Do produkcji wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii, w głównej mierze generowana przez panele fotowoltaiczne, które znajdują się na dachu hali fabrycznej.

PVC jest twardym i sztywnym półproduktem, dlatego produkując membranę dachową PVC należy dodać elastyfikatory, aby materiał był elastyczny w obróbce. Nasza membrana dachowa Leadax Roov składa się głównie z PVB (poliwinylobutyralu), pozostałości po szkle bezpiecznym. Ta membrana jest już elastyczna sama w sobie. Nie trzeba więc dodawać elastyfikatorów do membrany Leadax Roov, aby zamienić twardy materiał w elastyczny.

Taśma LRS składa się z czystego PVB (poliwinylobutyralu). Membrana dachowa Leadax Roov składa się z PVB, z barwnikami, środkami zmniejszającymi palność i blokerami promieniowania UV. Dodatki te nie mają wpływu na możliwość recyklingu membrany dachowej, co wykazano w EPD (Deklaracji Środowiskowej).

PRZYGOTOWANIE MONTAŻU

Przechowywanie rolek w pozycji pionowej utrzymuje je w odpowiednim kształcie, co ułatwia układanie i umożliwia rozpoczęcie pracy natychmiast po rozwinięciu rolki.

W takim przypadku rolki należy rozwinąć na dachu, a następnie muszą chwilę "odpocząć", podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych membran dachowych. Proces ten można ewentualnie przyspieszyć poprzez ogrzewanie ciepłym powietrzem.

Najlepiej, aby temperatura otoczenia podczas instalacji wynosiła od 10°C do 25°C, unikaj okresów mrozu.

Przed rozpoczęciem wystarczy osuszyć powierzchnię szmatką. Nie jest konieczne całkowite osuszenie powierzchni palnikiem. 

W przypadku deszczu przerwij pracę. Osusz powierzchnię po deszczu przed wznowieniem pracy. Gdy pada deszcz, pamiętaj również o ochronie pojemnika z Bio Bind i zabraniu wałka/gąbki z deszczu, aby zapobiec rozcieńczeniu produktu.

Tak, jednak należy dokładnie oczyścić istniejące pokrycie dachowe za pomocą stalowej szczotki, całkowicie usunąć luźne elementy, wyrównać fałdy i pęcherze i naprawić pęknięcia. Istniejące bitumiczne pokrycie dachu w przypadku systemu kotwienie mechaniczne i balast należy zastosować warstwę oddzielającą (min. 120 g/m² włóknina szklana/poliestrowa), w przypadku klejenie całopowierzchniowego należy zastosować rozwiązanie zależnie od stanu i typu dachu. Na EPS (bez dodatkowych warstw) zawsze należy zastosować warstwę oddzielającą (min. 120 g/m² włóknina szklana/poliestrowa). W przypadku renowacji innych pokryć najlepiej usunąć stare EPDM, TPO i PVC. Jeśli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z doradcą technicznym Wienerberger.

Jako warstwę separacyjną można zastosować włókninę poliestrową o gramaturze co najmniej 120 g/m².

Nie, membran dachowych Leadax Roov nie można montować na istniejących membranach dachowych z PVC. Zalecamy usunięcie istniejącej membrany dachowej PCV przed montażem membrany dachowej Wienerberger Leadax Roov.

KLEJENIE

Najlepiej za pomocą chusteczek czyszczących Leadax Roov. 

Tak, po związaniu nie powinno być intensywnego deszczu lub silnych podmuchów wiatru przez 12 godzin i nie powinno być mrozu przez 48 godzin.

Można to zrobić tylko za pomocą specjalnej maszyny natryskowej.

Nie, nadaje się ona tylko do naszych klejów na bazie wody.

Istniejące maszyny do klejenia nie mogą być używane do klejów wodorozcieńczalnych, ponieważ kleje wodorozcieńczalne nie zawierają rozpuszczalników. Dysza naszej maszyny do klejenia została specjalnie opracowana, aby zmniejszyć rozpylanie podczas natryskiwania kleju na bazie wody. 

MOCOWANIE MECHANICZNE

Prosimy o wypełnienie standardowego formularza zgłoszeniowego na stronie www i skonsultowanie się z Trenerem Wienerberger, który przygotuje obliczenia.

 

LUŹNY BALAST

Tak, można je umieścić bezpośrednio na membranie dachowej Leadax Roov. Te gumowe podkładki wsporników do płytek mają wymiary 10x10 cm i najlepiej 1 cm grubości. Maksymalne obciążenie przez płyty zależy od nośności konstrukcji dachu i izolacji termicznej zastosowanej pod membraną dachową Wienerberger Leadax Roov.

 

 ŁĄCZENIE NA ZAKŁAD

Połączenie na zakład jest jednorodnym połączeniem złącza, które jest co najmniej tak samo trwałe, jak połączenie zgrzewane. Taki typ łączenia został w pełni przetestowany pod kątem zastosowania na dachach płaskich. Zalanie dachu nie wpłynie zatem jakkolwiek negatywnie na połączenie złącza.

Jednak w przypadku dachów płaskich, które nie są przeznaczone do gromadzenia wody, należy generalnie unikać wody stojącej. Powoduje to większy ciężar dachu, wysychające kałuże wody mogą powodować naprężenia skurczowe membrany dachowej i mogą pojawiać się osady brudu. Można tego uniknąć, zapewniając wystarczające nachylenie dachu (min. 2%) i regularnie konserwując odpływy wody. 

 

MOCOWANIE NA KRAWĘDZI DACHU LUB PRZY ATTYCE

Aby uniknąć potrójnej warstwy, a tym samym uniknąć fałd na attyce.

 

Aby mieć wystarczające mocowanie w każdym punkcie krawędzi dachu.

 

W tym wyjątkowym przypadku taśma LRS może być umieszczona w powierzchni dachu w odległości do 150 mm od krawędzi. Podczas mocowania taśmy LRS w attyce nie powinno być żadnych odchyleń.

 

KRAWĘDŹ DACHU

Tak, w takim razie membranę dachową Leadax Roov należy odciągnąć od powierzchni dachu 50 mm do krawężnika i przymocować co 20 cm za pomocą odpowiedniej i płyty osłonowej (w zależności od podłoża). Następnie oddzielny pas jest dociskany do krawężnika, zachodząc na membranę dachową na dach o co najmniej 150 mm. Uwaga: W przypadku paroizolacji bitumicznej powinna być zlicowana z górną częścią izolacji i nie wystawać ponad nią.

Istnieją 2 opcje:

• zamocuj 10-centymetrową taśmę LRS co 35 cm lub
• przyklej membranę za pomocą kleju WLR na bazie wody

Nie, profil krawędzi dachu musi być zawsze mechanicznie przymocowany do konstrukcji nośnej. Należy jednak zastosować uszczelniacz o wysokiej przyczepności Wienerberger Leadax Roov High Tack, aby wykonać wodoszczelne połączenie między membraną dachową Leadax Roov a profilem krawędzi dachu.

Za pomocą każdego kartusza można przykleić około 4 m krawędzi dachu do Leadax Roov.

Zalecamy wykonanie między dwoma dachami, np. ze sklejki. Jedna strona może być wykończona membraną dachową Leadax Roov, druga stroną papą bitumiczną/EPDM. U góry attyki należy wykonać obróbkę blacharską.

Aby zapewnić odprowadzenie wody po obu stronach attyki, obie sekcje dachu muszą mieć własny odpływ wody o wystarczającej wydajności.

DETALE WYKOŃCZENIOWE, NAROŻNIKI 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat obróbki różnych materiałów, zalecamy udział w naszym szkoleniu.

 

Płynny PVB powinien być nakładany w każdej spoinie teowej, przy przejściu pion-poziom, w skrócie we wszystkich krytycznych punktach.

 

Nawet w chłodniejsze dni można to zrobić za pomocą Leadax Roov Bio Bind. W chłodniejsze dni trzeba go docisnąć nieco dłużej, w razie potrzeby zamiast wałka gumowego można użyć stalowego wałka, aby wymagał mniejszej siły.

 

ZAKOŃCZENIE PRACY

Przed zakończeniem pracy powierzchnię dachu należy czyścić wyłącznie wodą.

 

OBIEG ZAMKNIĘTY NA MIEJSCU

Leadax Roov Bio Bind zapewnia, że membrana dachowa Leadax Roov nie przykleja się do łączników z tworzywa sztucznego. Z tego powodu i tuleje łączników można dość łatwo poluzować. Następnie membranę dachową Leadax Roov można pociąć na kawałki i zdjąć z dachu. Pasy LRS przy okapie pozostają na swoim miejscu i służą jako nowe mocowanie krawędzi dla nowo zainstalowanej membrany dachowej Leadax Roov.

 

FAQ SKŁADOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA LEADAX ROOV BIO BIND

Bio Bind służy do połączenia membrany w systemie Wienerberger Leadax Roov. Składa się z mieszaniny 90% etanolu i 10% izopropanolu. Ta kombinacja substancji jest znana przede wszystkim jako środek dezynfekujący w sektorze medycznym i farmaceutycznym. Ten silny środek dezynfekujący jest znany z właściwości skutecznego zabijania bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów na powierzchniach, przyrządach medycznych i skórze.

 

Etanol (alkohol) jest poddawany  eurodenaturacji, co jest powszechnym procesem czyniącym alkohol niezdatnym do spożycia. Do Bio Bind dodawany jest też niebieski barwnik, aby zapobiec jego spożyciu przez człowieka i zapewnić bezpieczeństwo. Barwnik ten służy również jako parametr kontrolny podczas łączenia membrany, ale z powodu ekspozycji na promieniowanie UV po 48 godzinach znika (staje się niewidoczny).

Chociaż mieszaninę można ogólnie uznać za bezpieczną, nadal trzeba obchodzić się z nią ostrożnie. Podczas stosowania Bio Bind należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie i karcie technicznej produktu.

Aplikacja Bio Bind w postaci płynnej, nakładanej gąbką na powierzchnie membrany, znacznie ogranicza narażenie na opary, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo bezpośredniego wdychania. Dodatkowo prace prowadzone są zazwyczaj na zewnątrz czyli w warunkach w odpowiedniej wentylacji.

 

Noszenie środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, jest obowiązkowe podczas korzystania z Bio Bind, jako część szerszego pakietu środków bezpieczeństwa, wymaganych podczas wykonywania prac dachowych.

 

Przy prawidłowym stosowaniu i odpowiednich środkach ostrożności ryzyko toksyczności jest niskie. W przypadku połknięcia ważne jest, aby natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną. Praca z Bio Bind zgodnie z jego przeznaczeniem jest całkowicie bezpieczna.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Certyfikowanym Trenerem Wienerberger Leadax Roov.

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię również zainteresować

Zamów wyliczenie zapotrzebowania na Wienerberger Leadax Roov

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia w Twoim projekcie, możesz zamówić wyliczenie niezbędnej ilości materiału na Twój dach. Prześlij do nas poniższy formularz.

Leadax Roov widok z góry

Załącz pliki niezbędne do wykonania wyliczenia zapotrzebowania

Limit rozmiaru pliku 20MB. Dopuszczalne rozszerzenia jpeg,jpg,pdf,png,tiff.

Limit rozmiaru pliku 20MB. Dopuszczalne rozszerzenia jpeg,jpg,pdf,png,tiff.

Limit rozmiaru pliku 20MB. Dopuszczalne rozszerzenia jpeg,jpg,pdf,png,tiff.


 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie . Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie i ew. prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji. Aby uzyskać pełne informacje zapoznaj się z „Polityką prywatności.