Woman at workplace holding tablet computer sitting next to standing man

Wienerberger Zamówienia

Platforma do składania zamówień online

Począwszy od 7 czerwca 2021 złożenie zamówienia możliwe będzie tylko w platformie, dostępnej pod adresem: https://zamowienia.wienerberger.pl/

 

Dostęp do serwisu będzie możliwy po uprzednim przesłaniu na adres customerservicepl@wienerberger.com danych koniecznych do rejestracji:

    - Państwa numeru SAP klienta

    - adresu email użytkownika głównego nowego serwisu

Instrukcja korzystania z platformy

Poniżej znajdą Państwo dokumenty PDF ilustrujące działanie następujących funkcji:

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem Porozumienia dotyczącego korzystania z Serwisu https://zamowienia.wienerberger.pl/, umożliwiającego złożenie zamówień, jest Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. w Warszawie.

2. Administrator przetwarza w Serwisie następujące dane osobowe:
i. dane Klientów, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne, tj. nazwę, NIP, adres,
ii. dane Użytkowników - osób upoważnionych do korzystania z Serwisu przez Klienta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, przekazane przez Klienta,
iii. dane osób upoważnionych do osobistego odbioru zamówionych produktów, tj. imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu, przekazane przez Użytkownika lub Klienta.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
i. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy na rzecz Klientów,
ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przepisów podatkowych,
iii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administrator przetwarza:

  • dane osobowe Użytkowników i osób upoważnionych do odbioru osobistego zamówionych produktów, w celu wykonania umowy na rzecz Klienta,
  • dane osobowe Klientów, Użytkowników oraz osób upoważnionych do odbioru osobistego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • dane osobowe Klientów i Użytkowników w celu badania wykorzystywania Serwisu zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem,
  • dane osobowe Klientów, Użytkowników i osób upoważnionych do odbioru osobistego w celu złożonych reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu,

4. Dane osobowe zbierane w Serwisie mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom Administratora, którzy będą przetwarzali dane osobowe, w celu realizacji przez Administratora zleceń na rzecz Klientów. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę i bezpieczeństwo Serwisu, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i archiwizacji, usługi pocztowe, kurierskie i spedycyjne, a także agencjom marketingowym. Administrator może udostępnić również dane osobowe organom publicznym i administracji, na podstawie i w granicach określonych powszechnie obowiązującym prawem.

5. Dane osobowe zbierane w Serwisie mogą być przekazywane wewnątrz międzynarodowego koncernu, którego częścią jest Administrator. W przypadku transferu danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator dba o stosowne ich zabezpieczenie, gwarantując zawieranie umów z tymi podmiotami, tak aby dane osobowe były chronione w podobny sposób, jak na terenie EOG.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w Serwisie w okresie użytkowania konta. Po usunięciu konta, dane będą archiwizowane, do czasu upływu okresu ich przedawnienia w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych, przez czas wymagany przepisami podatkowymi, w zależności od tego, który okres upłynie później.

7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli poprosimy o zgodę na przetwarzanie danych, każda osoba ma prawo do jej wycofania, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania następującego do tego czasu.

8. Każda osoba, której dane przetwarzane są w Serwisie, która ma zastrzeżenia odnośnie zgodności z prawem przetwarzania jej danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania umowy na rzecz Klienta, a także działania Serwisu.

10. Klient przed przekazaniem danych Użytkownika czy osoby uprawnionej do odbioru osobistego, zobowiązuje się poinformować te osoby o treści niniejszego artykułu, w szczególności osobie administratora, celach przetwarzania, a także przysługujących prawach.

Szukasz innych informacji?

Obsługa Partnerów handlowych Wienerberger

Kontakty do działów obsługi Partnerów handlowych

Sprawdź»

Nasze fabryki

Adresy zakładów produkcyjnych Wienerberger w Polsce

Sprawdź»

Dział zakupów

Informacje i dokumenty dla dostawców

Sprawdź»