Woman at workplace holding tablet computer sitting next to standing man

Wienerberger Zamówienia

Platforma do składania zamówień online

Partnerów handlowych zainteresowanych korzystaniem z platformy do składania zamówień online prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz odesłanie wypełnionego i podpisanego Porozumienia na adres pomoc.zamowienia@wienerberger.com.

Oryginały dokumentów prosimy przesłać na adres siedziby Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z dopiskiem Wienerberger Zamówienia.

Instrukcja korzystania z platformy

 1. Klient po zalogowaniu się na stronie https://zamowienia.wienerberger.com.pl (każdy użytkownik otrzymuje unikalny login i hasło) wybiera produkt/produkty z katalogu i dodaje je do koszyka,

  2. Następnie uzupełnia wszystkie wymagane pola w metryce zamówienia (nr własny zamówienia, sposób i adres dostawy/miejsce odbioru, płatnika, termin płatności, nr porozumienia inwestycyjnego, uwagi etc.),

  3. W przypadku odbioru własnego, klient wskazuje osobę upoważnioną do odbioru (imię i nazwisko oraz nr rejestracyjny pojazdu). Jeżeli w dniu składania zamówienia dane kierowcy i auta nie są jeszcze znane, można je dodać w późniejszym terminie do wysłanego wcześniej zamówienia w zakładce Zamówienia->Podgląd->Nowe upoważnienie.

  4. Upoważnienie do odbioru dodane w serwisie przez klienta, trafia natychmiast do Działów Obsługi Klienta w punkcie odbioru wskazanym przez klienta. W celu weryfikacji osoby upoważnionej do odbioru i usprawnienia procesu odbioru towaru, kierowca powinien posiadać kopię upoważnienia do odbioru, którą klient może wydrukować po wysłaniu zamówienia lub w każdym innym momencie.

  5. Zamówienie wysłane przez klienta natychmiast trafia na skrzynkę mailową Działu Obsługi Klienta właściwego dla danego segmentu, gdzie jest niezwłocznie wprowadzane do systemu SAP (do Warszawy albo Kunic),

  6. Dalszy proces obsługi zamówienia a także komunikacja mailowa do klienta odbywa się tak jak dotychczas, czyli za pośrednictwem Działów Obsługi Klienta via SAP.

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem Porozumienia dotyczącego korzystania z Serwisu https://zamowienia.wienerberger.com.pl/, umożliwiającego złożenie zamówień, jest Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. w Warszawie.

2. Administrator przetwarza w Serwisie następujące dane osobowe:
i. dane Klientów, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne, tj. nazwę, NIP, adres,
ii. dane Użytkowników - osób upoważnionych do korzystania z Serwisu przez Klienta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, przekazane przez Klienta,
iii. dane osób upoważnionych do osobistego odbioru zamówionych produktów, tj. imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu, przekazane przez Użytkownika lub Klienta.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
i. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy na rzecz Klientów,
ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przepisów podatkowych,
iii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administrator przetwarza:

 • dane osobowe Użytkowników i osób upoważnionych do odbioru osobistego zamówionych produktów, w celu wykonania umowy na rzecz Klienta,
 • dane osobowe Klientów, Użytkowników oraz osób upoważnionych do odbioru osobistego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • dane osobowe Klientów i Użytkowników w celu badania wykorzystywania Serwisu zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem,
 • dane osobowe Klientów, Użytkowników i osób upoważnionych do odbioru osobistego w celu złożonych reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu,

4. Dane osobowe zbierane w Serwisie mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom Administratora, którzy będą przetwarzali dane osobowe, w celu realizacji przez Administratora zleceń na rzecz Klientów. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę i bezpieczeństwo Serwisu, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i archiwizacji, usługi pocztowe, kurierskie i spedycyjne, a także agencjom marketingowym. Administrator może udostępnić również dane osobowe organom publicznym i administracji, na podstawie i w granicach określonych powszechnie obowiązującym prawem.

5. Dane osobowe zbierane w Serwisie mogą być przekazywane wewnątrz międzynarodowego koncernu, którego częścią jest Administrator. W przypadku transferu danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator dba o stosowne ich zabezpieczenie, gwarantując zawieranie umów z tymi podmiotami, tak aby dane osobowe były chronione w podobny sposób, jak na terenie EOG.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w Serwisie w okresie użytkowania konta. Po usunięciu konta, dane będą archiwizowane, do czasu upływu okresu ich przedawnienia w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych, przez czas wymagany przepisami podatkowymi, w zależności od tego, który okres upłynie później.

7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli poprosimy o zgodę na przetwarzanie danych, każda osoba ma prawo do jej wycofania, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania następującego do tego czasu.

8. Każda osoba, której dane przetwarzane są w Serwisie, która ma zastrzeżenia odnośnie zgodności z prawem przetwarzania jej danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania umowy na rzecz Klienta, a także działania Serwisu.

10. Klient przed przekazaniem danych Użytkownika czy osoby uprawnionej do odbioru osobistego, zobowiązuje się poinformować te osoby o treści niniejszego artykułu, w szczególności osobie administratora, celach przetwarzania, a także przysługujących prawach.

Szukasz innych informacji?