Czarne panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile na dachu z dachówką Koramic Actua 10

Dachy płaskie w Polsce

Domy z dachem płaskim od początku swojej obecności w krajobrazie polskich miast przeszły dużą metamorfozę. Obecne projekty takich budynków to propozycje nowoczesnych, minimalistycznych i funkcjonalnych rozwiązań architektonicznych. Co warto wiedzieć, planując budowę domu z płaskim dachem? 

Projektowane w duchu modernizmu domy z płaskim dachem pojawiły się w Polsce na początku XX w. Jednymi z najbardziej charakterystycznych budynków tego typu były sprowadzone do bardzo prostej, kubicznej formy, tzw. domy „kostki”, powstające masowo w czasach PRL. Wznoszone obecnie domy z dachem płaskim ponownie odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu miejskiego, jednak nie przypominają już mało atrakcyjnych budynków jednorodzinnych z drugiej połowy XX w. Charakteryzują się nowoczesną stylistyką, harmonijną bryłą, funkcjonalnymi rozwiązaniami i eleganckim wyglądem. Dzięki temu plasują się w czołówce współczesnych projektów architektonicznych.

Domy z dachem płaskim - trendy w budownictwie

Współczesne projekty domów z płaskim dachem to propozycje komfortowych i funkcjonalnych budynków mieszkalnych o minimalistycznej i ponadczasowej estetyce. Zastosowanie dachu płaskiego udostępnia mieszkańcom pełne kondygnacje pozbawione skosów, dzięki czemu pomieszczenia są bardziej przestronne, dobrze doświetlone oraz wygodne w aranżacji i użytkowaniu. Dach płaski pozwala na funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni zarówno pod jak i nad dachem, gdzie można zaaranżować niezwykle cenne i pełniące ważne funkcje w przestrzeni miejskiej zielone ogrody lub też prywatne strefy wypoczynkowe. Łączące ciekawą stylistykę z funkcjonalnością, domy z płaskim dachem wpisują się w obecne trendy w budownictwie. Wśród współczesnych projektów budynków z dachami płaskimi nie brakuje propozycji nawiązujących do różnych nurtów, w tym do tradycyjnych domów kostek, lecz o bardziej nowoczesnym i eleganckim charakterze. Projekty domów parterowych z płaskim dachem to rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno na większych, jak i wąskich działkach. Wśród budynków piętrowych znaleźć można warianty odpowiednie dla niedużej rodziny oraz domy i rezydencje, wyróżniające się bardziej złożoną bryłą. Często łączy się je z nowoczesnymi, panoramicznymi przeszkleniami oraz naturalnymi materiałami elewacyjnymi takimi jak drewno i kamień.

Dach płaski a przepisy

Planując budowę domu z dachem płaskim w pierwszej kolejności należy upewnić się, że jego wykonanie na danej działce jest możliwe. Geometria dachu (w tym dopuszczalne nachylenie połaci dachowej) określana jest bowiem przez miejscowe akty prawne oraz decyzje administracyjne. Z tego względu przed wyborem projektu domu z dachem płaskim trzeba zapoznać się z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określa m.in. parametry dachu obowiązujące w danej lokalizacji. Jeśli dla danego terenu nie sporządzono takiego aktu prawnego, kąt nachylenia połaci dachowej może być określony w warunkach zabudowy i warunkach zagospodarowania terenu, które precyzują możliwości oraz zasady wzniesienia obiektu budowlanego na danej działce. Zarówno Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i warunki zabudowy to narzędzia, które pozwalają gminie zachować określony ład przestrzenny na swoim terenie, czyli sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. Kąt nachylenia i rodzaj pokrycia dachów budynków są ważnym elementem ładu przestrzennego. Na niektórych obszarach domy z dachem płaskim mogą być postrzegane jako niekorzystnie oddziałujące na harmonijność przestrzenną zabudowy, więc ich realizacja może okazać się możliwa. 

Dach płaski a Warunki techniczne

Dokumentem, który określa izolacyjność termiczną dachów płaskich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według zawartych w nim zapisów współczynnik przenikania ciepła U dachów płaskich, tak samo jak dachów skośnych, nie powinien przekraczać wartości 0,15 W/(m²·K) w przypadku budynków, w których będzie utrzymywana temperatura powietrza minimum 16°C. W przypadku budynków, w których temperatura będzie utrzymywana na poziomie 8-16°C współczynnik przenikania ciepłą U dachu może wynosić maksymalnie 0,30 W/(m²·K). Gdy natomiast temperatura będzie sięgała poniżej 8° dopuszcza się maksymalną wartość współczynnika U dachu do 0,7 W/(m²·K). 

Koszt budowy domu z płaskim dachem

Do zalet dachów płaskich zalicza się z reguły bardziej przystępny koszt budowy w porównaniu z budynkami o skośnym zadaszeniu, chociażby z uwagi na ich mniejsze rozmiary, a tym samym mniejsze zużycie materiałów i szybszy przebieg prac budowlanych. Budowa samego stropu i pokrycia dachu płaskiego zwykle jest tańsza, nawet pomimo wymaganej w ich przypadku lepszej izolacji przeciwwilgociowej i dopracowanego systemu odprowadzania wody. Ostateczny koszt budowy dachu płaskiego zależy jednak od konkretnego projektu. Wpływ na koszty będzie miał rozmiar dachu, sposób jego użytkowania oraz użyte materiały izolacyjne i wykończeniowe.