Wytrzymałość mechaniczna ścian z pustaków Porotherm

Wytrzymałość mechaniczna ścian z pustaków Porotherm

W poniższym artykule znajdują się następujące informacje:

Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji

Projektowanie wytrzymałości murów należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 „Projektowanie konstrukcji murowych Cześć 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.

Na co należy zwrócić uwagę projektując wytrzymałość na ściskanie muru:

  1. Znormalizowaną wytrzymałość elementu murowego na ściskanie fb
  2. Grupę elementów murowych
  3. Kategorię wyrobu
  4. Wytrzymałość zaprawy w przypadku zapraw zwykłych i lekkich

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie fb jest określana przez producenta przez podanie klasy wyrobu. Dla przykładu: klasa 10 oznacza, że znormalizowana wytrzymałość na ściskanie jest nie mniejsza niż 10 N/mm2. Producent zadeklarować musi również przynależność do kategorii I lub II.

Element kategorii I to taki, który ma wytrzymałość na ściskanie deklarowaną z prawdopodobieństwem, że wystąpienie wytrzymałości mniejszej jest nie większe niż 5%. W pozostałych przypadkach element murowy należy do kategorii II.

Grupę elementów murowych określa się na podstawie:

  • Objętości wszystkich otworów (udział procentowy w objętości brutto)
  • Objętości pojedynczego otworu (udział procentowy w objętości brutto)
  • Deklarowanej grubości ścianek wewnętrznych i zewnętrznych
  • Deklarowanej grubości zastępczej ścianek wewnętrznych i zewnętrznych (% szerokości brutto)

Na podstawie grupy elementów murowych można określić współczynnik K umożliwiający obliczenie wytrzymałości charakterystycznej muru na ściskanie (tab. 1)

Tabela 1. Wartości K stosowane dla zapraw zwykłych, do cienkich spoin i zapraw lekkich

 
Element murowy
Materiał
Ceramika
 
 
 
 
 

Grupa

1

2

3

4

 

Rodzaj zaprawy murarskiej

Zaprawa zwykła

0,45

0,40

0,30

0,30

 
 

Zaprawa do cienkich spoin

0,60

0,50

0,45

0,35

 
 

Zaprawa lekka

0,30

0,25

0,20

0,20

Wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie ścian z pustaków ceramicznych  oblicza się ze wzorów:

  • dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej lub lekkiej:

fk=Kfb0.70 * fm0,30

  • dla murów wykonanych na zaprawie do cienkich spoin (dla grupy 2 i 3):

fk=Kfb0,7

Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie fd potrzebną do sprawdzenia stanu granicznego nośności oblicza się ze wzoru:

fd=fkm

Gdzie: γm zależy od kategorii elementu murowego, rodzaju zaprawy oraz klasy robót budowlanych

Uwaga! Dla klasy A wykonania robót i elementów murowych kategorii I, częściowy współczynnik bezpieczeństwa jest o 23% mniejszy niż dla elementów murowych kategorii II co w praktyce oznacza, że mur z elementów kategorii II ma mniejszą wytrzymałości o 23%.

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Parametry mechaniczne ścian z pustaków Porotherm

Pustaki ceramiczne Porotherm należą do 2 grupy elementów murowych oraz kategorii I. Wyjątek stanowią pustaki z grupy wyrobów Porotherm E3 i Porotherm EKO+ które należą do 3 grupy elementów murowych oraz kategorii I.

Tabela. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk ścian wykonanych z pustaków Porotherm

 
Klasa pustaków
 
 
10
15
20
 
7,5
10
15
 
7,5
 

Zaprawa zwykła

Klasa M5

 

3,2

4,3

5,3

 

-

-

3,2

 

-

 

Zaprawa zwykła

Klasa M10

 

4,0

5,3

6,5

 

-

-

4,0

 

-

 

Zaprawa do cienkich spoin 

 

Elementy murowe grupy 2

2,5

3,3

-

Elementy murowe grupy 3

1,8

-

-

Wytrzymałość na ściskanie ścian z pustaków Porotherm T Profi/Dryfix

2,7

 

Zaprawa termoizolacyjna

Klasa M5

 

2,0

-

-

 

1,3

1,6

-

 

-

 

Zaprawa Porotherm Dryfix

 
 

2,5

3,3

-

 

1,6

-

-

 

2,0

Projektowanie i obliczenia statyczne konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfix należy wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w normach PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych podanych w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8223/2016. Szczegółowe wytyczne wraz z przykładem obliczeniowym podano w opracowaniu „Wytyczne do projektowania konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfix”. 

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Parametry cieplne ścian z pustaków Porotherm
Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm
Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm
Block Porotherm T Profi with drop of water on insulation

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik