Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm

Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm

W poniższym artykule znajdują się następujące informacje:

Definicja parametrów akustycznych

Do określenia izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów poprzyjmuje się jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej zdefiniowane w Polskich Normach.  Podstawowymi parametrami określającymi wymagania dla przegród są:

a) dla ścian wewnętrznych

R’ A1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody w budynku, rozdzielające rozpatrywane pomieszczenia, przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku drogami materiałowymi, obliczany według wzoru:

            R‘ A1=R A1R - Ka

gdzie:

A1R – wartość projektowa wskaźnika R A1 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-3) czyli

            R A1R = R A1 – 2

Ka – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Wartości poprawek Ka zostały określone dla określonych grup układów i zestawione w instrukcji ITB 406/2005

Wartość izolacyjności akustycznej właściwej R A1 określa się na podstawie określa się na podstawie wartości laboratoryjnych według wzoru:

            R A1 = R w + C

gdzie:

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej

C – widmowy wskaźnik adaptacyjny

 

Wykorzystując jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej przegród (wartości projektowe) przy doborze właściwych z punktu widzenia akustycznego rozwiązań należy kierować się zasadą:

R’ A1 obliczone ≥ R’ A1(min)

gdzie:
R’ A1 obliczone – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej rozpatrywanej ściany wewnętrznej w budynku

R’ A1(min) – wymagany wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany wewnętrznej rozdzielającej konkretne pomieszczenia w budynku

b) dla ścian zewnętrznych

R’ A2 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej w budynku, obliczany według wzoru:

R‘ A2=R A2R

gdzie:

A2R – wartość projektowa wskaźnika R A2 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-3) czyli

A2R = R A2 – 2

Uwaga! W przypadku masywnych ścian zewnętrznych norma PN-B-02151-3 dopuszcza pominięcie wpływu bocznego przenoszenia dźwięku.

Wartość izolacyjności akustycznej właściwej R A2  określa się na podstawie wartości laboratoryjnych według wzoru:

A2 = R w + C tr

gdzie:

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej

tr – widmowy wskaźnik adaptacyjny

 

Wykorzystując jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej przegród (wartości projektowe) przy doborze właściwych z punktu widzenia akustycznego rozwiązań należy kierować się zasadą:

A2R ≥ R’ A2(min)

gdzie:
A2R – wartość projektowa wskaźnika R A2

R’ A2(min) – wymagany wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej w budynku.

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm

 
Produkty
 
Porotherm 44 Dryfix
Porotherm 38 Dryfix
Porotherm 30 Dryfix
Porotherm 25 Dryfix
Porotherm 18.8 Dryfix
Porotherm 11.5 Dryfix
Porotherm 44 Profi
Porotherm 38 Profi
Porotherm 30 Profi
Porotherm 25 Profi
Porotherm 18.8 Profi
Porotherm 11.5 Profi
Porotherm 44 P+W
Porotherm 38 P+W
Porotherm 30 P+W
Porotherm 25 P+W
Porotherm 25 E3
Porotherm 18.8 P+W
Porotherm 11.5 P+W
Porotherm 8 P+W
Grubość ściany (cm)
 
 

44

38

30

25

18,8

11,5

44

38

30

25

18,8

11,5

44

38

30

25

25

18,8

11,5

8

 

R(dB)

 

39

38

43

44

42

39

37

36

41

45

43

41

47

46

51

53

48

51

48

47

Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

RA1 (dB)

 

38

37

42

43

41

39

37

36

41

44

42

41

45

44

49

52

47

50

47

46

 

RA2 (dB)

 

37

36

41

42

40

37

36

35

40

43

41

38

43

42

47

49

46

47

44

43

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian Porotherm P+W murowanych na zaprawie zwykłej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubości minimum 15 mm oraz ścian z pustaków Porotherm Profi i Porotherm Dryfix murowanych na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi i Porotherm Dryfix z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm.

Uwaga: Podane w tablicach wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian można odnieść także do ścian, w których występują puszki instalacji elektrycznej osadzone na zaprawie gipsowej (liczba puszek w ścianie - ok. 1 puszka na 3 m2 ściany) pod warunkiem, że miejsca usytuowania puszek po obu stronach ściany nie pokrywają się (nie występują w tym samym pustaku).

Parametry ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej z pustaków Porotherm

Szczególną odmianą pustaków Porotherm są pustaki do budowy ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Są szeroko stosowane do budowy ścian wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego jak i użyteczności publicznej.

Izolacyjność akustyczna ścian z pustaków Porotherm AKU

 
Produkty
 
Porotherm 25/37.5 AKU
Grubość ściany (cm)
 
 

25

 

R(dB)

 

55

Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

RA1 (dB)

 

54

 

RA2 (dB)

 

52

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian na zaprawie zwykłej, z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym gr. 10 mm.

Pustaki akustyczne Porotherm 25/37.5 AKU przeznaczone są do budowy ceramicznych ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej (np. ściany międzymieszkaniowe) umożliwiające spełnienie jednocześnie wymagań akustycznych i termicznych dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi i korytarzami. Dzięki nim możliwe jest szybkie i łatwe wybudowanie jednowarstwowej ściany o grubości 25 cm, zarówno pomiędzy sąsiednimi mieszkaniami, jak również pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową i korytarzem. Skonstruowane z nich mury osiągają bardzo dobry wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw/RA1 = 55/54 dB oraz korzystny współczynnik przenikania ciepła U = 0,95 W/(m²K). Co ważne, te dwa wysokie wymagania, uzyskiwane są przy zastosowaniu tylko jednej warstwy, przy wynoszącym 300 kg/m2 ciężarze powierzchniowym przegrody.

Parametry pustaka Porotherm 25/37.5 AKU potwierdzone zostały poprzez badania Zakładu Akustyki ITB – Raport nr NA-0540/P/2009 oraz Zakładu Fizyki Cieplnej ITB – Raport nr LFS-0665/A/09.

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Porotherm AKU – skuteczna ochrona przed hałasem
Parametry cieplne ścian z pustaków Porotherm
Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm
Wytrzymałość mechaniczna ścian z pustaków Porotherm
Block Porotherm T Profi with drop of water on insulation

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik