Parametry cieplne ścian z pustaków Porotherm

Parametry cieplne ścian z pustaków Porotherm

W poniższym artykule znajdują się następujące informacje:

Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjności termicznej przegród

Podstawowym parametrem określającym izolacyjność przegród budowlanych jest współczynnik przenikania ciepła U wyznaczany na podstawie ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła ściany:

U=1/(Rsi+ d/λequ+Rse)

gdzie:

U – współczynnik przenikania ciepła ściany, (W/(m2K))

Rsi, Rse– opory przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, (m2K/W)

d – grubość ściany, (m)

λequ – ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła ściany, (W/(m2K))

 

Zgodnie z PN-EN ISO 6946 opory przejmowania ciepła wynoszą

 
Opór przyjmownia ciepła
 
R si
R se
 
 

W górę

0,10

0,04

Kierunek strumienia cieplnego

Kierunek strumienia cieplnego

Poziomo

0,13

0,04

 
 

W dół

0,17

0,04

W celu określenia wpływu zawartości wilgoci na wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału należy zastosować  konwersję wartości lambda z uwagi na wilgotność, opisaną równaniem wg. PN-EN 1745:

 

λdesign = λ10,dry ∙ Fm

gdzie:

λu – obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła (warunki użytkowe)

λ10,dry – współczynnik przewodzenie ciepła zmierzony w stanie suchym, w średniej temperaturze 10°C

Fm – współczynnik przeliczeniowy konwersji wilgoci obliczany według wzoru:

 

Fm= efψ(ψ2 – ψ1)

 

fψ – współczynnik konwersji z uwagi na wilgotność, odniesioną do objętości, który dla materiału ceramicznego można przyjąć fψ = 10 wg załącznika A do normy PN-EN 1745.

ψdesign– wilgotność objętościowa w warunkach użytkowych, która dla materiału ceramicznego w temperaturze  23°C i wilgotności względnej powietrza 50% wynosi  ψdesign = 0,007 m3/m3.

 

W tabeli 1 podano ekwiwalentne współczynniki przewodzenia  ciepła ścian murowanych z pustaków Porotherm w warunkach użytkowych wraz z uwzględnieniem wpływu zaprawy w spoinach, określone metodą obliczeń komputerowych.

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Parametry termiczne ścian z pustaków Porotherm

Tabela 1. Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła w warunkach użytkowych dla ścian z pustaków Porotherm

 
Produkty
 
Porotherm 44 EKO+ Dryfix
Porotherm 44 Dryfix
Porotherm 38 Dryfix
Porotherm 30 Dryfix
Porotherm 25 Dryfix
Porotherm 18.8 Dryfix
Porotherm 11.5 Dryfix
Porotherm 44 EKO+ Profi
Porotherm 44 Profi
Porotherm 38 Profi
Porotherm 30 Profi
Porotherm 25 Profi
Porotherm 18.8 Profi
Porotherm 11.5 Profi
Porotherm 44 P+W *
Porotherm 38 P+W *
Porotherm 30 P+W **
Porotherm 30 E3 **
Porotherm 25 P+W **
Porotherm 25 E3 **
Porotherm 18.8 P+W **
Porotherm 11.5 P+W **
Porotherm 8 P+W **
Porotherm 25/37.5 AKU **

Porotherm D 42.5 T Dryfix

Porotherm D 42.5 T Profi

Porotherm D 36.5 T Dryfix

Porotherm D 36.5 T Profi

Porotherm D 30 T Dryfix

Porotherm D 30 T Profi

Porotherm 25 E3 500

Porotherm 25 E3 500 Dryfix

Porotherm 25 E3 500 Profi

 

Grubość
ściany

[cm]

44

44

38

30

25

18,8

11,5

44

44

38

30

25

18,8

11,5

44

38

30

30

25

25

18,8

11,5

8

25

42,5

42,5

36,5

36,5

30

30

25

25

25

 

Opór
Ciepny R

[m2K/W]

4,29

3,12

2,72

1,50

0,88

0,67

0,41

4,18

3,17

2,72

1,5

0,88

0,67

0,41

3,12

2,66

1,29

1,45

0,80

1,07

0,61

0,38

0,26

0,79

5,60

5,47

4,87

4,76

-

-

1,06

1,1

1,09

 

Ekwiwalentny współczynnik
przewodzenia ciepła

[W/(mK)]

0,103

0,141

0,140

0,200

0,283

0,279

0,28

0,105

0,139

0,14

0,200

0,283

0,279

0,280

0,141

0,143

0,233

0,207

0,313

0,235

0,308

0,307

0,309

0,320

0,076

0,078

0,075

0,077

0,080

0,080

0,237

0,227

0,229

 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]

bez tynku

0,22

0,30

0,35

0,60

0,95

1,19

1,72

0,23

0,30

0,35

0,60

0,95

1,19

1,72

0,30

0,35

0,68

0,62

1,03

0,81

1,28

1,83

2,33

0,95

0,17

0,18

0,20

0,20

0,26

0,26

0,81

0,79

0,80

 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]

z tynkiem termoizolacyjnym 4 cm ***

0,21

0,27

0,31

-

-

-

-

0,21

0,27

0,31

-

-

-

-

0,27

0,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM

** Zaprawa zwykła

*** Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem termoizolacyjnym, w warunkach użytkowych                   

Innym rozwiązaniem spełniającym wymagania dla ścian zewnętrznych są ściany dwuwarstwowe z dodatkową warstwą izolacji termicznej.

Parametry termiczne ścian Porotherm z dodatkową izolacją termiczną

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła w warunkach użytkowych dla ścian z pustaków Porotherm.

 
Produkt
 
Porotherm 38 Dryfix
Porotherm 30 Dryfix
Porotherm 25 Dryfix
Porotherm 18.8 Dryfix
Porotherm 38 Profi
Porotherm 30 Profi
Porotherm 25 Profi
Porotherm 18.8 Profi
Porotherm 38 P+W
Porotherm 30 P+W
Porotherm 30 E3
Porotherm 25 P+W
Porotherm 25 E3
Porotherm 18.8 P+W

Porotherm 25 E3 500

Porotherm 25 E3 500 Dryfix

Porotherm 25 E3 500 Profi

 

Grubość ściany bez docieplenia cm

 

38

30

25

18,8

38

30

25

18,8

38

30

30

25

25

18,8

25

25

25

 
 

10 cm

0,17

0,22

-

-

0,17

0,22

-

-

0,19

0,23

0,22

-

0,24

-

0,24

0,24

0,24

 
 

12 cm

0,16

0,20

0,22

0,23

0,16

0,20

0,22

0,23

0,17

0,20

0,20

0,23

0,21

0,24

0,21

0,21

0,21

 

U ściany z dociepleniem *

15 cm

0,14

0,17

0,19

0,20

0,14

0,17

0,19

0,20

0,15

0,17

0,17

0,19

0,18

0,20

0,18

0,18

0,18

 
 

18 cm

0,12

0,15

0,16

0,17

0,12

0,15

0,16

0,17

0,13

0,15

0,15

0,16

0,16

0,17

0,16

0,15

0,15

 
 

20 cm

0,12

0,14

0,15

0,15

0,12

0,14

0,15

0,15

0,12

0,14

0,14

0,15

0,14

0,15

0,14

0,14

0,14

* Współczynnik przenikania ciepła ściany U W/(m2·K) docieplonej warstwą materiału termoizolacyjnego o grubości (cm) i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK)

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm
Wytrzymałość mechaniczna ścian z pustaków Porotherm
Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm
Block Porotherm T Profi with drop of water on insulation

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik