Tablet computer and hands at blueprint

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm

W poniższym artykule znajdują się następujące informacje:

Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków są zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

  • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki
  • możliwość ewakuacji ludzi

Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) np. REI120, EI60.

Nośność ogniowa (R) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń.

Szczelność ogniowa (E) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji.

Izolacyjność ogniowa (I) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.

Przy projektowaniu ścian z elementów murowych z uwagi na wymagania odporności ogniowej należy zwrócić uwagę na wskaźnik wykorzystania nośności ściany α, którego wartość należy ustalać zgodnie z zależnością:

α=NSd/NRd

gdzie:

NSd – wartość obliczeniowa siły osiowej (dla warunków normalnych)

NRd – nośność obliczeniowa na ściskanie (dla warunków normalnych)

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

 
Produkt
 
Porotherm 44 P+W
Porotherm 38 P+W
Porotherm 30 P+W
Porotherm 30 E3
Porotherm 25 P+W
Porotherm 25 E3
Porotherm 18.8 P+W
Porotherm 11.5 P+W
Porotherm 8 P+W
Porotherm 25/37.5 AKU
Porotherm 44 EKO+ Profi
Porotherm 44 Profi
Porotherm 38 Profi
Porotherm 30 Profi
Porotherm 25 Profi
Porotherm 18.8 Profi
Porotherm 11.5 Profi
Porotherm 44 EKO+ Dryfix
Porotherm 44 Dryfix
Porotherm 38 Dryfix
Porotherm 30 Dryfix
Porotherm 25 Dryfix
Porotherm 18.8 Dryfix
Porotherm 11.5 Dryfix

Porotherm 25 E3 500

Porotherm 25 E3 500 Dryfix

Porotherm 25 E3 500 Profi

 

Poziom obciążenia α

0

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 180

EI 120

EI 90

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 180

EI 120

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 180

EI 120

EI 240

EI 240

EI 240

 

Poziom obciążenia α

0,2

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 120

REI 120

-

REI 180

REI 240

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 120

-

REI 240

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 120

-

REI 180

REI 180

REI 180

 

Poziom obciążenia α

0,6

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 90

REI 120

-

REI 180

REI 180

REI 120

REI 120

REI 120

REI 60

REI 60

-

REI 180

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 90

-

REI 120

REI 120

REI 120

 

Poziom obciążenia α

1,0

REI 90

REI 90

REI 60

REI 90

REI 60

REI 90

REI 60

-

-

REI 120

REI 120

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 30

-

REI 120

REI 90

REI 90

REI 90

REI 90

REI 60

-

REI 90

REI 90

REI 90

Reakcja na ogień

Reakcja na ogień jest to zgodnie z definicją zachowanie się wyrobu przyczyniającego się przez swój rozkład do rozwoju pożaru/ognia działającego na wyrób w określonych warunkach (PN-EN 13501-1).
Klasy reakcji na ogień i oddziaływanie wg klasyfikacji UE

 
Klasyfikacja wg UE
 
A1
A2
B
C
D
E
F
 
 
 

bez udziału w pożarze

pomijalny udział w pożarze

bardzo ograniczony udział w pożarze

ograniczony udział w pożarze

akceptowany udział w pożarze

akceptowana reakcja na ogień

-

 

Oddziaływania

 

Rozwinięty pożar w pokoju

Rozwinięty pożar w pokoju

Rozwinięty pożar w pokoju

Pojedynczy palący się przedmiot w pokoju

Pojedynczy palący się przedmiot w pokoju

Mały pożar na ograniczonej powierzchni wyrobu

brak wymagań

 

Oddziaływania

 

poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2

poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2

poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2

poziom ekspozycji: maksymalnie około 40 kW/m2 na ograniczonym polu powierzchni

poziom ekspozycji: maksymalnie około 40 kW/m2 na ograniczonym polu powierzchni

poziom ekspozycji: palnik z 20 mm płomieniem

-

Wszystkie wyroby Porotherm zalicza się do grupy A1 reakcji na ogień, co oznacza że nie biorą udziału w żadnej fazie rozwoju pożaru, łącznie z pożarem rozwiniętym i spełniają wymagania wszystkich klas niższych. Oznacza to również, że w trakcie pożaru również nie wydzielają dymu ani płonących kropel.

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Parametry cieplne ścian z pustaków Porotherm
Wytrzymałość mechaniczna ścian z pustaków Porotherm
Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm
Block Porotherm T Profi with drop of water on insulation

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik