Tablet computer and hands at blueprint

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm

W poniższym artykule znajdują się następujące informacje:

Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków są zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

  • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki
  • możliwość ewakuacji ludzi

Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) np. REI120, EI60.

Nośność ogniowa (R) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń.

Szczelność ogniowa (E) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji.

Izolacyjność ogniowa (I) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.

Przy projektowaniu ścian z elementów murowych z uwagi na wymagania odporności ogniowej należy zwrócić uwagę na wskaźnik wykorzystania nośności ściany α, którego wartość należy ustalać zgodnie z zależnością:

α=NSd/NRd

gdzie:

NSd – wartość obliczeniowa siły osiowej (dla warunków normalnych)

NRd – nośność obliczeniowa na ściskanie (dla warunków normalnych)

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

Produkt
Porotherm 44 EKO+
Porotherm 44 P+W
Porotherm 38 P+W
Porotherm 30 P+W
Porotherm 30 E3
Porotherm 25 P+W
Porotherm 25 E3
Porotherm 18.8 P+W
Porotherm 11.5 P+W
Porotherm 8 P+W
Porotherm 25/37.5 AKU
Porotherm 44 T Profi
Porotherm 38 T Profi
Porotherm 30 T Profi
Porotherm 44 EKO+ Profi
Porotherm 44 Profi
Porotherm 38 Profi
Porotherm 30 Profi
Porotherm 25 Profi
Porotherm 18.8 Profi
Porotherm 11.5 Profi
Porotherm 44 T Dryfix
Porotherm 38 T Dryfix
Porotherm 30 T Dryfix
Porotherm 44 EKO+ Dryfix
Porotherm 44 Dryfix
Porotherm 38 Dryfix
Porotherm 30 Dryfix
Porotherm 25 Dryfix
Porotherm 18.8 Dryfix
Porotherm 11.5 Dryfix

Poziom obciążenia α

0

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 180

EI 120

EI 90

EI 240

-

-

-

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 180

EI 120

-

-

-

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 240

EI 180

EI 120

Poziom obciążenia α

0,2

REI 240

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 120

REI 120

-

REI 180

-

-

-

REI 240

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 120

-

-

-

-

REI 240

REI 180

REI 180

REI 180

REI 180

REI 120

-

Poziom obciążenia α

0,6

REI 180

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 90

REI 120

-

REI 180

-

-

-

REI 180

REI 120

REI 120

REI 120

REI 60

REI 60

-

-

-

-

REI 180

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

REI 90

-

Poziom obciążenia α

1,0

REI 120

REI 90

REI 90

REI 60

REI 90

REI 60

REI 90

REI 60

-

-

REI 120

REI 90

REI 90

REI 90

REI 120

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 30

-

REI 90

REI 90

REI 90

REI 120

REI 90

REI 90

REI 90

REI 90

REI 60

-

Reakcja na ogień

Reakcja na ogień jest to zgodnie z definicją zachowanie się wyrobu przyczyniającego się przez swój rozkład do rozwoju pożaru/ognia działającego na wyrób w określonych warunkach (PN-EN 13501-1).
Klasy reakcji na ogień i oddziaływanie wg klasyfikacji UE

Klasyfikacja wg UE
A1
A2
B
C
D
E
F
 
 

bez udziału w pożarze

pomijalny udział w pożarze

bardzo ograniczony udział w pożarze

ograniczony udział w pożarze

akceptowany udział w pożarze

akceptowana reakcja na ogień

-

Oddziaływania

 

Rozwinięty pożar w pokoju

Rozwinięty pożar w pokoju

Rozwinięty pożar w pokoju

Pojedynczy palący się przedmiot w pokoju

Pojedynczy palący się przedmiot w pokoju

Mały pożar na ograniczonej powierzchni wyrobu

brak wymagań

Oddziaływania

 

poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2

poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2

poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2

poziom ekspozycji: maksymalnie około 40 kW/m2 na ograniczonym polu powierzchni

poziom ekspozycji: maksymalnie około 40 kW/m2 na ograniczonym polu powierzchni

poziom ekspozycji: palnik z 20 mm płomieniem

-

Wszystkie wyroby Porotherm zalicza się do grupy A1 reakcji na ogień, co oznacza że nie biorą udziału w żadnej fazie rozwoju pożaru, łącznie z pożarem rozwiniętym i spełniają wymagania wszystkich klas niższych. Oznacza to również, że w trakcie pożaru również nie wydzielają dymu ani płonących kropel.

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Block Porotherm T Profi with drop of water on insulation

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik