Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych to ważna kwestia, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Szanujemy poufność Państwa danych osobowych i zawsze działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Placu Konesera 8, 03-736 Warszawa. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000088098, Regon  770733953, NIP 841-10-03-837, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 374 324 808,00 zł (dalej Wienerberger).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którego dane imienne można znaleźć w zakładce Kontakt – Kontakt do działów firmy. W przypadku chęci skontaktowania się z Inspektorem, można przesłać:

1)    wiadomość e-mail pod adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com lub

2)    list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 

Deklaracja Administratora

Wienerberger będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. 

Wienerberger nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Wienerberger zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  

Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wienerberger podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

 

1. Zakres niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie, w jaki Wienerberger korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o użytkownikach naszych stron, aplikacji online lub naszych platform mobilnych („usługi online”), a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Polityka prywatności dotyczy również przetwarzania danych osobowych naszych klientów, poza usługami online.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. Nie odnosi się do usług online innych spółek w Grupie Wienerberger, usług online oferowanych przez strony trzecie, a także usług online Administratora, które zawierają odrębne, dedykowane polityki prywatności.

 

2. Zbieranie informacji o ruchu użytkowników strony

Ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania, zbieramy także dane nieosobowe w związku z korzystaniem z naszych usług online. Na przykład, zapisywane są informacje o wykorzystywanej wyszukiwarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na naszą stronę, liczba wizyt oraz czasie spędzonym na naszej stronie i odwiedzanych konkretnych stronach. 

Zebrane dane nie są wiązane przez nas z danymi pozyskanymi z innych źródeł. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnej weryfikacji takich danych w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystania.

 

2.2. Pliki cookie i web beacons

Nasze usługi online korzystają z plików cookie i web beacons. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze. Są to niewielkie pliki z ustawieniami konfiguracji, które pomagają nam dostarczać nasze usługi online bardziej przyjazne użytkownikom, sprawniejsze i bezpieczniejsze. Ponadto, pliki cookie służą do realizacji pewnych funkcji użytkownika.

Nasze usługi online zazwyczaj korzystają z sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Okazyjnie korzystamy też z trwałych plików cookie, które pozostają na urządzeniu do czasu wygaśnięcia lub ręcznego usunięcia. Te ostatnie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie. Aby uzyskać dane szczegółowe na temat „plików cookie stron trzecich”, tzn. plików cookie zewnętrznych usługodawców jak Google Inc., prosimy zapoznać się z zasadami prywatności tych usługodawców.

Chcielibyśmy poinformować o możliwości dostosowania swoich preferencji poprzez udostępnione Państwu na naszej stronie narzędzie Cookiebot, które pozwala na samodzielne określenie plików cookies, które będziemy zapisywali na Państw urządzeniu.

Możliwe jest również zarządzenie swoimi preferencjami z poziomu  używanej przez Państwa przeglądarki lub ustawienia prywatności na urządzeniach, w celu uzyskania powiadomienia za każdym razem, kiedy pliki cookie są wysyłane na Państwa urządzenia, aby można było podjąć decyzję o akceptacji lub braku akceptacji plików cookie. Można także wyłączyć akceptowanie plików cookie, jedynie w niektórych przypadkach lub domyślnie, oraz uruchomić automatyczne usuwanie kopii przy każdym zamknięciu przeglądarki. Chcielibyśmy, by byli Państwo świadomi, że w takiej sytuacji niektóre funkcje naszych usług online mogą nie być w pełni dostępne po dezaktywacji plików cookie.

Ponadto, korzystamy z web beacons, nazywanych także page tags, do analizowania skuteczności naszej strony czy naszego newslettera. Na przykład, nasze Newslettery lub maile HTML mogą zawierać web beacon określający, czy e-mail lub linki przekazane e-mailem zostały otwarte. Takie informacje pomagają nam poprawić nasz serwis mailowy i dostosować zawartość do Państwa potrzeb. Usunięcia e-maila usuwa także web beacon. Oczywiście, nasze regularne e-maile tekstowe wysyłane w regularnych kontaktach biznesowych, nie zawierają web beacons.

 

2.3. Analiza sieciowa

W celu ciągłej funkcjonalnej optymalizacji i maksymalnego ułatwiania użytkownikom, niektóre z naszych usług online korzystają lub mogą w przyszłości korzystać z serwisów analizy sieciowej oraz z wtyczek społecznościowych podanych poniżej. Dane wykorzystywane w tym celu są wyłącznie nieosobowe.

Google Analytics: Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, korzysta z tzw. plików cookie, tzn. pliki tekstowe zapisane na komputerze w celu wykonania analizy korzystania przez Państwa z naszych usług online. Z zasady, dane o zachowaniu użytkownika zbierane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uruchomienia anonimizacji IP w usługach online, Google pobierze Państwa skrócony adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora usług online, Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z usług online, do opracowania raportów na temat tych czynności oraz w celu świadczenia innych usług dla operatora strony w związku z wykorzystywaniem usług online i działalności w Internecie. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Jednakże, w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych usług online. Ponadto, można zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i ich wykorzystanie przez Google poprzez ściągniecie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Szczegółowe informacje o warunkach korzystania i zasadach prywatności znajdują się pod adresem: www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.com/policies/.

Xing: Kiedy korzystają Państwo z naszych usług online, korzystające z funkcji sieci Xing firmy XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. O ile nam wiadomo, nie są zapisywane żadne dane osobowe. W szczególności, Xing nie zapisuje adresu IP, ani nie ocenia aktywności użytkownika. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności Xing pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Hotjar: W celu poprawy jakości usługi, niektóre z naszych usług online korzystają z oprogramowania Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar pomaga nam zmierzyć i ocenić aktywność użytkowników (ruchy myszki, kliknięcia, wysokość skrolowania). W tym celu, Hotjar umieszcza pliki cookie na urządzeniu użytkownika i może zapisywać dane użytkownika, np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjny, czasie na stronie, itp. Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych przez Hotjar znajdują się pod adresem: www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove: Siteimprove Analytics, serwis analiz sieciowych: Siteimprove A/S (Sankt Annæ Plads 28, 1250 Copenhagen, Dania), stosuje pliki cookie. tzn. pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i analizuje wykorzystania naszych usług online. Informacje o korzystaniu z naszych usług online (w tym zakodowanym adresie IP użytkownika) zebrane za pomocą plików cookie są przekazywane do serwera Siteimprove w Danii i tam zapisywane. Firma Siteimprove wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z usług online oraz do sporządzania raportów. Firma Siteimprove nie przekazuje tych informacji stronom trzecim. Siteimprove zapisuje i przetwarza zebrane dane zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych. Można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. W takim przypadku, nie wszystkie funkcje usług online będą w całości dostępne użytkownikowi. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności Siteimprove pod adresem: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/.

 

2.4. Wtyczki społecznościowe

Administrator współpracuje z przedstawicielami mediów społecznościowych dla lepszej komunikacji z klientami i promocji swojej działalności. Oprócz obecności Wienerberger na takich portalach, jako ich użytkownik, Wienerberger udostępnił na swojej stronie www także wtyczki serwisów społecznościowych opisanych poniżej. Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę, informacja o Państwa adresie IP, pliki cookies czy inne informacje są przekazane do tego serwisu społecznościowego. Dane te są przekazywane również w przypadku Państwa aktywnego działania, tj. kliknięcia na wtyczkę społecznościową usługodawcy mediów społecznościowych, znajdującą się na naszej stronie.

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę, będąc zalogowanym na swoim koncie społecznościowym, serwis społecznościowy może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Dodatkowo, jeśli umieszczają Państwo komentarz, klikają w przycisk lubię to, czy w inny sposób reagują przy pomocy rozwiązań dostawcy mediów społecznościowych, informacja o Państwa aktywności może pojawić się w serwisie, którego są Państwo użytkownikiem.

Wtyczki Facebooka („przycisk Udostępnij”): Można rozpoznać wtyczki Facebooka Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA dzięki logo Facebooka, „przyciskowi Udostępnij, Lubię” itp. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kiedy korzysta się z usług online, wtyczka zapewnia bezpośrednie połączenie między przeglądarką i serwerem Facebook. Tak więc Facebook jest informowany, że korzystają Państwo z naszych usług online z Państwa adresu IP. Kiedy kliknie się na przycisk Udostępnij w Facebooku będąc zalogowanym na swoje konto na Facebooku, można połączyć zawartość naszych usług online ze swoim profilem na Facebooku. Facebook może następnie powiązać korzystanie z naszych usług online z Państwa kontem użytkownika. Chcemy podkreślić, że jako dostawca usług online, nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Facebook. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook wiązał korzystanie z naszych usług online z Państwa kontem na Facebooku, prosimy wylogować się z konta w Facebooku.

YouTube: Portal YouTube jest obsługiwany przez Google, tzn. przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy korzystają Państwo z naszych usług online wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i informacje o usługach online, z których Państwo korzystają, są przekazywane do serwera YouTube. Po zalogowaniu się na konto w YouTube, wyrażają Państwo zgodę na powiązanie czynności przeglądania bezpośrednio z profilem osobistym. Można tego uniknąć wylogowując się z konta YouTube. Informacje szczegółowe o wykorzystaniu danych użytkowników przez YouTube znajdują się w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Pinterest: Portal Pinterest jest własnością spółki Pinterest Inc. 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA. Korzystając z naszej strony, przypadku odblokowania plików reklamowych, zapisują się cookies niezbędne do integracji naszej strony z portalem Pinterest. Więcej informacji o wykorzystaniu plików przez Pinterest, można znaleźć pod adresem: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Twitter: Usługi serwisu Twitter są świadczone przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy korzysta się z funkcji Twittera i „re-tweet”, usługi online, z których Państwo korzystają, są połączone z Państwa kontem Twitter i komunikowane innym użytkownikom. Jednocześnie, dane są przesyłane do Twittera. Chcemy podkreślić, że jako dostawca usług online, nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Twittera. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności Twittera pod adresem: http://twitter.com/privacy. Można zmienić ustawienia prywatności na koncie Twittera pod adresem: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: Sieć Linkedlin obsługuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Kiedy korzystają Państwo z usług online zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że uzyskali Państwo dostęp do naszych usług online z Państwa adresu IP. Kiedy klikną Państwo na przycisk Udostępnij [Polecane]w LinkedIn będąc zalogowanym w LinkedIn, Państwa korzystanie z naszych usług online będzie powiązane z Państwem i Państwa kontem. Chcemy podkreślić, że jako dostawca usług online, nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez LinkedIn. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

3. Cele, podstawy i czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępniane przez Państwa są przetwarzane i wykorzystywane przez nas wyłącznie do wskazanych celów:

·       Realizację, usprawnianie i wspieranie naszych usług online: Powyższe obejmuje analizy danych, określanie trendów wśród użytkowników oraz obliczenia i statystyki wzorców dostępu przez użytkowników.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań statystycznych i analitycznych oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej na zapisywanie plików cookies.

Czas przetwarzania: do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody wobec przetwarzania danych.

·       Marketing: Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby marketingowe, takie jak badania, loterie lub inne kampanie reklamowe, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie wykorzystanie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona zgoda na działania marketingowe oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, w zakresie w jakim działania marketingowe można oprzeć na innej podstawie niż zgoda.

Czas przetwarzania: W takim przypadku dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów. Państwa zgoda na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych może być wycofana w każdym momencie.

·       Wysyłka Newslettera: Jeśli wypełnią Państwo formularz sieciowy w celu otrzymywania naszego Newslettera, korzystamy z danych ujawnionych przez Państwa w wyłącznie celu zweryfikowania, że to Państwo są właścicielem wskazanego adresu email i że chcą Państwo otrzymywać Newsletter, do sporządzenia listy mailingowej i do analizowania wykorzystania naszego Newslettera.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, w zakresie udzielonej zgody i art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w zakresie prowadzonych analiz skuteczności wysyłki Newslettera oraz w celu ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Czas przetwarzania: Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na wysyłkę Newslettera. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez kliknięcie w odnośnik rezygnacji zamieszczany w stopce każdego Newsletteta. Przetwarzanie danych po usunięciu z bazy, możliwe jest jedynie w celu obrony przed roszczeniami.

·       Zamawianie raportów lub innych materiałów informacyjnych: W celu przesłania zamówionych od nas raportów lub innych materiałów informacyjnych/próbek materiałów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, udzielona zgoda, wyrażona działaniem poprzez przesłane formularza z danymi.

Czas przetwarzania: dane osobowe ujawnione przez Państwa będą wykorzystywane wyłącznie przez nas do przetwarzania Państwa zamówienia i będą następnie przechowywane przez maksymalny okres 1 roku od ostatniej wysyłki.

·       Korzystanie z formularza kontaktowego: Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego w celu zadania pytania, informacje ujawnione przez Państwa w tym formularzu, w tym Państwa dane kontaktowe, są wykorzystywane do przetworzenia zapytania. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, dane wskazane w formularzu będziemy wykorzystywać także w celu informowania się o naszych produktach, usługach czy działaniach.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, udzielona zgoda, wyrażona działaniem poprzez przesłane formularza z danymi oraz ewentualna zgoda na cele marketingowe, art. 6 ust. 1 lit f RODO, prawnie uzasadniony interes, w przypadku udostępnienia danych i zapytania innym Spółką z grupie Wienerberger (patrz punkt 4) lub kontrahentów Wienerberger, prowadzących sprzedaż jej produktów, w celu realizacji zapytania.

Czas przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przetwarzania zapytania i maksymalny okres 1 roku po zakończeniu przetwarzania, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów.

·       Certyfikowani wykonawcy: Administrator na swojej stronie internetowej zamieszcza dane wykonawców, którzy zdobyli lub których pracownicy zdobyli certyfikaty z zakresu prawidłowego wykorzystania produktów Spółki. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych zamieszczone informacje są danymi osobowymi.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, udzielona zgoda.

Czas przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności zdobytych certyfikatów.

·       Realizacja i administrowanie umowami: W celu realizacji przychodzących zapytań ofertowych i zamówień (zwłaszcza zamówień na materiały), możemy korzystać z usług stron trzecich, którym przekazujemy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia. Dane pochodzące z wykonywanych umów są również przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa podatkowego. W związku z takimi transakcjami może być z Państwem również nawiązany kontakt w ramach badań zadowolenia klientów lub w celach badań rynkowych. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO – w zakresie przetwarzania danych poprzedzających zawarcie umowy i niezbędnych do jej wykonania, art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na przeprowadzaniu badań zadowolenia jej klientów ze świadczonych usług i badań rynkowych.

Czas przechowywania: w zakresie umów tak długo jak długo istnieje obowiązek przechowywania danych z uwagi na obowiązki podatkowe. W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

·       Korespondencja: Państwa dane osobowe przetwarzamy również korespondując z Państwem w drodze wiadomości e-mail, jak również przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej. W tym celu przetwarzamy dane w wielu różnych kontekstach w zależności od treści korespondencji. W większości przetwarzanie danych ma na celu wykonanie umów, realizację obowiązków prawnych, czy odpowiedź na zadane pytanie.

Podstawa prawna: w zależności od treści wiadomości, może to być art. 6 ust. 1 lit b RODO – w zakresie przetwarzania danych poprzedzających zawarcie umowy i a następnie jej dalsze wykonywanie, art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie wykonywania obowiązków prawnych oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania i korespondencję z klientami, kontrahentami, pracownikami (w tym kandydatami i byłymi pracownikami) czy organami.

Czas przechowywania: w zakresie wykonywania umowy, przez cały okres prowadzenia współpracy, a po jej zakończeniu, tak długo jak długo istnieje obowiązek przechowywania danych z uwagi na obowiązki podatkowe lub do przedawnienia roszczeń. W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

·       Przeprowadzanie szkoleń: Państwa dane przetwarzamy w celu przeprowadzania szkoleń przez pracowników Wienerberger w celu zwiększania świadomości co do sposobu korzystania z produktów Spółki, jak również technik jego układania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkretnego szkolenia, w szczególności co do podstaw prawnych i celów przetwarzania, jak również czasu przechowywania, można znaleźć pod formularzem zgłoszeniowym i w regulaminach.

·       Promocje: Wienerberger w celu promocji swoich produktów i usług prowadzi różnego typu akcje promocyjne. W tym celu może wykorzystywać dane osobowe uczestników zbierane poprzez formularze zgłoszeniowe. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach aktualnej promocji, w szczególności co do podstaw prawnych i celów przetwarzania, jak również czasu przechowywania, można znaleźć pod formularzem zgłoszeniowym i w regulaminach.

·       Ochrona praw i mienia: Jeśli uznamy, że prawa i mienie Wienerberger, jej dostawców i klientów lub stron trzecich mogą być narażone możemy wykorzystać i przekazać Państwa dane osobowe w celu ochrony takich praw i/lub takiego mienia. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych o ile takie ujawnienie jest wymagane prawem lub orzeczeniem właściwych urzędów, w celu zabezpieczenia właściwego procesu zgodnie z procedurą wskazana na naszych stronach internetowych, oraz w celu ochrony powyższych praw.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie, dochodzeniu lub ustaleniu roszczeń.

Czas przechowywania: dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

·       Czyszczenie i konsolidacja danych: Od czasu do czasu, dane osobowe ujawnione przez Państwa mogą być ponownie sprawdzane w stosunku do lub konsolidowane z (i) danymi w naszych rejestrach (online i offline), (ii) danymi uzyskanymi od poprzednika prawnego, lub (iii) danymi z innych źródeł.

 

Okres przechowywania

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Szczegółowe informacje o czasie przechowywania mogą Państwo znaleźć w odniesieniu do poszczególnych czynności.

 

4. Przekazywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych 

Wienerberger nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej swoich produktów, sprzedażą zajmuje się sieć jego zaufanych kontrahentów. W związku z tym, w zależności od rodzaju zażądanej interakcji (np. oddzwonienie, złożenie zamówienia, żądanie usług, informacji, itp.), Państwa dane mogą zostać wymienione ze stronami trzecimi zaangażowanymi w realizację zamówienia (np. hurtownie, firmy wysyłkowe, banki, itp.) lub innymi spółkami z Grupy Wienerberger.  Możemy być także zmuszeni ujawnienia danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub wyegzekwowania praw lub umów, w szczególności uprawnionym podmiotom lub organom państwowym.

·       Przekazywanie danych podmiotom trzecim:  W celu realizacji niektórych zamówień oraz świadczenia pewnych usług, współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi. Tacy usługodawcy mogą wykorzystywać lub przekazywać dane zebrane i przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji zleceń złożonych przez WCB, a są to:

 • podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony,
 • dostawcy usług IT,
 • podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji i nośników danych,
 • podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną,
 • agencje marketingowe,
 • kancelarie prawne,
 • zakłady ubezpieczeń,

·       W celu realizacji zamówień, możemy korzystać z usług stron trzecich, którym przekazujemy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas w innych celach wyłącznie za Państwa zgodą.

·       Wykorzystanie danych w ramach Grupy: Wienerberger stanowi część Grupy Wienerberger, międzynarodowej grupy spółek z transgranicznymi wewnętrznymi procesami operacyjnymi, strukturami i systemami technicznymi. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w ramach Grupy Wienerberger i w miarę potrzeb przekazywać je na nasze strony w innych krajach w celach wskazanych w punkcie 3 oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasze grupowe wytyczne dotyczące ochrony danych oraz procedury są tak zaprojektowane, aby zapewnić jednakowo wysoki poziom ochrony danych we wszystkich krajach, gdzie prowadzimy działalność. Pełna lista spółek naszej Grupy znajduje się pod adresem: https://www.wienerberger.com/contact lub https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

·       Transfer danych do państw trzecich: W związku z prowadzonymi działaniami opisanymi w punkcie 2 Polityki, może dochodzić do transferu danych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych podmiotom, z którym współpracujemy jest bezpieczne z uwagi na posłużenie się standardowymi klauzulami umownymi, przekazywaniem danych do Państw, które zostały uznane decyzją Komisji Europejskiej, za posiadające wysoki stopień ochrony prywatności lub w sytuacjach określonych w art. 49 RODO.

 

5. Prawo związane z przetwarzaniem danych 

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wycofania udzielonej zgody, w dowolnym momencie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych,

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w punkcie 8.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, mogą Państwo anulować subskrypcję korzystając z linka „Opt Out” lub linka anulowania w Newsletterze.

 

6. Bezpieczeństwo danych

Wienerberger stosuje najróżniejsze środki ochrony danych w celu zapewnienia poufności i integralności Państwa danych osobowych. Z uwagi na powszechny dostęp do informacji zamieszczonych w Internecie oraz poufny charakter tych informacji, szczegóły związane ze stosowanymi środkami bezpieczeństwa nie zostaną ujawnione.

 

7. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Jesteśmy międzynarodowym koncernem posiadającym bazy danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność. Wienerberger może przesyłać Państwa dane osobowe wewnątrz Grupy lub do jej zewnętrznych partnerów mających siedziby za granicą.

Z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych na świecie nie jest ujednolicony, nie przesyłamy Państwa danych osobowych do firm nie należących do Grupy Wienerberger i/lub przedsiębiorstw osób trzecich mających siedziby poza Unią Europejską, jeżeli nie oferują one takiego samego lub porównywalnego do Spółka poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Transfery danych do firm spoza Grupy są regulowane umowami, w szczególności standardowymi klauzulami umownymi, aby zagwarantować poziom ochrony danych osobowych podobny poziomu ochrony w kraju.

 

8. Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych należy kierować do:

 

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. 

Plac Konesera 8,

03-736 Warszawa

Polska

email: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com

lub

Inspektora Ochrony Danych

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. 

Plac Konesera 8,

03-736 Warszawa

Polska

Z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

email: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com

  

9. Data obowiązywania

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 5 listopada 2019 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL (https://wienerberger.pl/polityka-prywatnosci) i będą obowiązywać od momentu publikacji.