Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym kanałem "Semmelrock Polska" na Youtubie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy:

1. Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Semmelrock stein + design Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094019 („Semmelrock”).

Możesz się skontaktować z Semmelrock poprzez:

a.     wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,     

b.     lub list pod adres: Semmelrock stein + design Sp. z o.o, Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa.

2. Inspektor ochrony danych

Semmelrock powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:

a.     wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,      

b.     lub list pod adres: Semmelrock stein + design Sp. z o.o, Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, jako osoby odwiedzającej kanał Semmelrock Polska na Youtubie, będą przetwarzane przez Semmelrock w celu prowadzenia kanału, w szczególności w celu informowania Cię o aktywności Semmelrock, promowania różnych wydarzeń, produktów, a także usług oraz odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz wiadomości. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Semmelrock polegającego na zapewnieniu ciągłości komunikacji biznesowej, dbaniu o wizerunek marki, a także prowadzeniu działań promocyjnych.

4. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich 

W celu realizacji świadczenia pewnych usług Semmelrock współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności agencje marketingowe, a także podmioty świadczące usługi IT oraz doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy.

Odbiorcą danych osobowych może być także Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka ta wraz z Semmelorck należy do Grupy Wienerberger), która świadczy na rzecz Semmelrock usług marketingowe. 

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach lub reakcjach zamieszczanych na kanale Semmelrock Polska mogą być również dostępne dla innych użytkowników Youtube.

Zgodnie z publikowanymi przez Google informacjami, większość usług Google, w tym Youtube, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii są dostarczane przez Google Ireland Ltd. (adres: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia). W związku z powyższym, Twoje dane osobowe podawane na portalu Youtube są dostępne także dla Google Ireland Limited na zasadach dostępnych pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Semmelrock nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pamiętaj jednak, że Semmelrock nie ma wpływu na sposób w jaki Google Ireland Limited będzie przetwarzał Twoje dane, a także ewentualne przekazywanie przez Google Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie można wykluczyć, że dane te będą przesyłane do Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

Dane zawarte w komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Możesz również zawsze zrezygnować z subskrybowania, komentowania lub oceniania kanału Semmelrock Polska lub zamieszczonych przez Semmelrock Polska filmików.

Niezależnie od przechowywania danych przez Semmelrock, własne okresy przechowywania danych może stosować Google Ireland Limited.

6. Prawa związane z przekazywaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.     prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

b.     praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c.     prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),

d.     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e.     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).  

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w zakładce „1.  Administrator danych”.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych 

Podanie danych w ramach korzystania z kanału jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, subskrybowania, czy oceniania).

8. Źródło danych, kategorie odnośnych danych osobowych

Semmelrock przetwarza dane identyfikacyjne (najczęściej nick, ale może to być również imię i nazwisko) oraz pozostałe dane, w tym wizerunek (w ramach zakresu danych osobowych opublikowanych przez użytkownika na należącym do niego koncie w Youtube), treść umieszczanych komentarzy, anonimowe dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających kanał. 

Źródłem danych są bezpośrednio podmioty danych (czyli Ty jako użytkownik), bądź Google Ireland Limited jako dostawca Youtube.

9. Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

10. Pliki cookies i inne dane zbierane przez Google 

Google Ireland Limited, dostawca YouTube, w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających kanał Semmelrock Polska.

Jeśli odwiedzasz kanał  Semmelrock Polska na YouTube, YouTube i jego spółka macierzysta Google Ireland Limited gromadzą Twój adres IP i inne dane osobowe za pomocą plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez YouTube za pośrednictwem przeglądarki na elektronicznych urządzeniach (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.), z których odwiedzasz Youtube.  Informacje te są pobierane podczas kolejnych wizyt w serwisie i umożliwiają stronie rozpoznanie Twojego urządzenia.

Stosowanie plików cookie ma z jednej strony na celu ulepszenie systemów reklamowych Google, zaś z drugiej strony umożliwia Google dostarczanie nam (czyli Semmelrock) statystyk, które pozwalają nam kontrolować i ulepszać nasze działania marketingowe.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim kanale YouTube i odwiedzasz kanał Semmelrock Polska na YouTube, taka wizyta może być powiązana z Twoim profilem.

Tworząc kanał YouTube, przyczyniamy się do przetwarzania danych osobowych naszych gości, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani, czy zalogowani w YouTube. Chociaż YouTube udostępnia nam pewne dane zebrane za pomocą plików cookie lub dotyczące naszych filmów wideo w formie anonimowej, zestawienie tych statystyk opiera się na wcześniejszym przetwarzaniu danych osobowych. Jako prowadzący kanał YouTube jesteśmy zatem zaangażowani w określanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasz kanał.

Jak wskazywaliśmy jednak już w punkcie „4. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich” nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez YouTube, w jakim zakresie to się dzieje i jak długo te dane są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany w YouTube, zgadzasz się na warunki korzystania z serwisu YouTube, zasady dotyczące prywatności i plików cookie oraz na przetwarzanie przez YouTube Twoich danych osobowych, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli nie jesteś zarejestrowany w YouTube, YouTube może nadal przeprowadzać analizę statystyczną Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz kanał Semmelrock Polska i dostarczać nam anonimowe statystyki na ten temat.

Pamiętaj, że Semmelrock nie jest w stanie kontrolować sposobu w jaki Google (dostarczający Youtube) będzie przetwarzał Twoje osobowe, dlatego zachęcamy Cię do dodatkowego zapoznania się z polityką prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

Ponadto, w związku z umieszczaniem filmików z Youtube na stronie https://www.wienerberger.pl/, zaimplementowane zostały pewne komponenty, dzięki którym również mogą być zbierane pewne informacje w postaci plików cookies. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce cookies.