Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym profilem "Semmelrock Polska" na Linkedin

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy:

1. Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Semmelrock stein + design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094019 („Semmelrock”).

Możesz się skontaktować z Semmelrock poprzez:

a.     wiadomość e-mail na adres:  daneosobowe@semmelrock.com,     

b.     lub list pod adres: Semmelrock stein + design Sp. z o.o, Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa.

2. Inspektor ochrony danych

Semmelrock powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:

a.     wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,     

b.    lub list pod adres: Semmelrock stein + design Sp. z o.o, Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, jako osoby odwiedzającej profil Semmelrock stein + design Sp. z o.o.  na LinkedIn, będą przetwarzane przez Semmelrock w celu prowadzenia profilu, w szczególności w celu informowania Cię jako użytkownika LinkedIn o aktywności Semmelrock, promowania różnych wydarzeń, produktów, a także usług oraz odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz wiadomości. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Semmelrock polegającego na zapewnieniu ciągłości komunikacji biznesowej, dbaniu o wizerunek marki, a także prowadzeniu działań promocyjnych.

4. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich 

W celu realizacji świadczenia pewnych usług Semmelrock współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności agencje marketingowe, a także podmioty świadczące usługi IT oraz doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy.

Odbiorcą danych osobowych może być także Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka ta wraz z Semmelorck należy do Grupy Wienerberger), która świadczy na rzecz Semmelrock usług marketingowe.  

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach lub reakcjach zamieszczanych na profilu Semmelrock stein + design Sp. z o.o.  mogą być również dostępne dla innych użytkowników LinkedIn.

Twoje dane osobowe podawane na portalu LinkedIn mogą być dostępne także dla administratora tego portalu, tj. LinkedIn Ireland Unlimited Company (adres: Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) na zasadach dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

Semmelrock nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pamiętaj jednak, że Semmelrock nie ma wpływu na sposób w jaki LinkedIn będzie przetwarzał Twoje dane, a także ewentualne przekazywanie przez LinkedIn Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie można wykluczyć, że dane te będą przesyłane do LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, w Stanach Zjednoczonych. Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

Dane zawarte w komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Możesz również zawsze zrezygnować z obserwowania, polubienia lub komentowania profilu Semmelrock stein + design Sp. z o.o.

Niezależnie od przechowywania danych przez Semmelrock, własne okresy przechowywania danych może stosować LinkedIn Ireland Unlimited Company.

6. Prawa związane z przekazywaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.     prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

b.     praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c.     prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),

d.     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e.     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).  

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w zakładce „1.  Administrator danych”.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych 

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu wiadomości prywatnej na LinkedIn).

8. Źródło danych, kategorie odnośnych danych osobowych

Semmelrock przetwarza dane identyfikacyjne (najczęściej imię i nazwisko lub nick) i pozostałe dane dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także wizerunek (w ramach zakresu danych osobowych opublikowanych przez użytkownika na należącym do niego koncie w portalu LinkedIn), treść umieszczanych komentarzy oraz prowadzonych rozmów, anonimowe dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających portal. 

Źródłem danych są bezpośrednio podmioty danych (czyli Ty jako użytkownik), bądź LinkedIn Ireland Unlimited Company.

9. Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

10. Pliki cookies i inne zbierane przez Linkedin

LinkedIn Ireland Unlimited Company, dostawca LinkedIn, w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil Semmelrock stein + design Sp. z o.o.

LinkedIn zapewnia wgląd w profil firmy, co pozwala nam na dostęp do anonimowych danych statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających nasz profil. Te tak zwane „Informacje o profilu” to podsumowane statystyki, które są tworzone na podstawie określonych działań i rejestrowane przez LinkedIn, gdy użytkownicy i odwiedzający wchodzą w interakcję z naszym profilem i powiązanymi z nim treściami.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn i odwiedzasz nasz profil, może to być powiązane z Twoim profilem, a zatem z danymi osobowymi, które publicznie ujawniasz w profilu (imię i nazwisko, opis, zatrudnienie, doświadczenie zawodowe, umiejętności itp.).

Dane te są gromadzone za pomocą tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez LinkedIn za pośrednictwem przeglądarki na elektronicznych urządzeniach (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.), z których odwiedzasz LinkedIn. Informacje te są pobierane podczas kolejnych wizyt w serwisie i umożliwiają stronie rozpoznanie Twojego urządzenia.

Stosowanie plików cookie ma na celu z jednej strony usprawnienie systemów reklamowych LinkedIn, a z drugiej umożliwia LinkedIn dostarczanie statystyk, które pozwalają nam kontrolować i ulepszać nasze działania marketingowe.

Zakładając profil firmy, przyczyniamy się do przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających profil Semmelrock stein + design Sp. z o.o., niezależnie od tego, czy są zarejestrowani lub zalogowani na LinkedIn, czy nie. Chociaż LinkedIn udostępnia nam dane gromadzone za pomocą plików cookie wyłącznie w formie anonimowej, zestawienie tych statystyk opiera się na wcześniejszym przetwarzaniu danych osobowych.  Jako prowadzący profil  Semmelrock stein + design Sp. z o.o.,  jesteśmy zatem zaangażowani w określanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasz kanał.

Jak wskazywaliśmy jednak już w punkcie „4. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich” nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez LinkedIn, w jakim zakresie to się dzieje i jak długo te dane są przechowywane.

Jeśli jesteś zarejestrowany i zalogowany w LinkedIn, zgadzasz się na warunki korzystania z LinkedIn, zasady dotyczące prywatności i plików cookie oraz na przetwarzanie przez LinkedIn Twoich danych osobowych, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn i odwiedzasz profil Semmelrock stein + design Sp. z o.o., może to być powiązane z Twoim profilem. 

Jeśli nie jesteś zarejestrowany w LinkedIn, LinkedIn, może nadal przeprowadzać analizę statystyczną Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz kanał Semmelrock i dostarczać nam anonimowe statystyki na ten temat.

Zachęcamy Cię do dodatkowego zapoznania się z Polityką prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oraz Wytycznymi dotyczącymi plików cookies LinkedIn na  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.