Zamek biskupów wrocławskich w Otmuchowie

Trochę historii...

Początki historii zamku biskupów nie są do końca znane. Pierwszy budynek częściowo murowany wzniesiono w trakcie napraw i remontów budowli drewnianych zniszczonych podczas najazdu Mongołów w połowie XIII wieku. W roku 1285 podczas zatargu pomiędzy biskupem Tomaszem II a księciem Henrykiem IV Probusem, zamek został zdobyty i zburzony przez księcia. Około roku 1295 rozpoczęto naprawę i rozbudowę zamku, ale główne prace budowlane prowadzone były w latach 1341-1376. 
Zamek składał się wtedy ze skrzydła mieszkalnego oraz wieży. W połowie XIV wieku wzniesiono kaplicę. W roku 1430 zamek w Otmuchowie zajęli husyci. Zawarty kompromis finansowy z husytami pozwolił dwa lata później na odzyskanie zamku przez biskupów. Podczas kolejnej przebudowy zamku pod koniec XVI wieku pojawiły się elementy stylu renesansowego. Po zakończeniu działań wojennych wojny trzydziestoletniej, na przełomie XVII/XVIII wieku zdecydowano o kolejnej zmianie wystroju zamku oraz otoczenia, nadając mu charakter barokowy. 

W trakcie wojny śląskiej w zamku zniszczone zostały skrzydła zamkowe, które odbudowano począwszy od 1741 roku, ale już tylko w dolnych kondygnacjach. W tym czasie budynek nie był już siedzibą biskupów, a pełnił pomocniczą rolę administracyjną. 30 października 1810 roku król pruski Fryderyk Wilhelm podpisał dekret nakazujący upaństwowienie wszystkich majątków kościelnych. Nowi właściciele podarowali zamek baronowi Wilhelmowi von Humboldt, reformatorowi szkolnictwa pruskiego i fundatorowi Uniwersytetu Berlińskiego. W roku 1828 z polecenia właściciela przystąpiono do rozbiórki zrujnowanych dwóch skrzydeł zamkowych a także dawnej kaplicy i części obwarowań. Materiał uzyskany z rozbiórki posłużył do naprawy ocalałego skrzydła północnego a odkrytą przestrzeń przeznaczono pod romantyczne założenie parkowe. Prawie 100 lat później Bernhard von Humboldt-Dachroedoen sprzedał gminie posiadłość wraz z zamkiem.  

Zamek biskupów wrocławskich w Otmuchowie z dachówką mnich mniszka
Zamek biskupów wrocławskich w Otmuchowie z dachówką mnich mniszka

Dachówka Koramic

Po zmianie gospodarza budynek zaadaptowano na hotel i funkcję taką pełni do dziś.

W 2008 dzięki staraniom burmistrza Otmuchowa, gmina pozyskała dotację na remont dachu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Remontowi poddano 1500 m2 powierzchni dachu. Pozwolenie konserwatorskie objęło m.in. wymianę pokrycia dachowego. Na nowe pokrycie wybrano dachówkę o historycznym wyglądzie, nawiązującą do charakteru zabytku - dachówkę ceramiczną typu mnich-mniszka w kolorze angoba rustykalna marki Koramic. Na połaci ułożono 42 670 sztuk dachówek. 

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Kościół św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
Zamek biskupów wrocławskich w Otmuchowie z dachówką mnich mniszka

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza