Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Dębnie nad Wartą

Niewielki gotycki kościół w Dębnie do dziś zachwyca swoją prostą bryłą, a jego usytuowanie wśród urokliwej przyrody podkreśla jego piękno.

Trochę historii...

Wieś Dębno po raz pierwszy wzmiankowana została w dokumencie z 1241 r., również w XIII w. po raz pierwszy wymieniana jest parafia w Dębnie. W średniowieczu właścicielami wsi był ród Doliwów używający przydomku Kot. Jej najsłynniejszym przedstawicielem był Wincenty Kot (1395-1448), od 1436 r. arcybiskup gnieźnieński, następnie interrex, a od 1440 roku — kardynał. Z jego fundacji w latach 1444-1447 został wzniesiony w Dębnie, na miejscu poprzedniego, obecny gotycki kościół.  W 2 poł. XIX w. do kościoła dobudowana została kruchta, natomiast w latach 1853-1854 odnowione zostało wnętrze kościoła. W trakcie kładzenia nowej posadzki zasypano wówczas podziemne krypty. W roku 1862 naprawiono dach i pokryto blachą cynkową zwieńczenie wieży. W latach 1900-1910 kościół został przebudowany z zachowaniem jego pierwotnej formy, a wnętrza świątyni ozdobiono polichromią. W czasie II wojny światowej Niemcy zrabowali z kościoła srebrną puszkę, pacyfikał z relikwią Krzyża Św., chorągwie oraz trzy dzwony z 1668 roku. *

 

parish church Assumption of the Blessed Virgin Mary in Debno with beaver roof tile
parish church Assumption of the Blessed Virgin Mary in Debno with beaver roof tile

Prace remontowe na dachu

 W roku 2011 pod nadzorem konserwatora przeprowadzony został remont dachu. Usunięto poprzednie pokrycie dachowe – dachówki karpiówki, które ułożone były na zaprawę cementową, co utrudniało demontaż starego pokrycia. Jako nową dachówkę ceramiczną wybrano czerwoną angobowaną karpiówkę półokrągłą marki Koramic. Na dachu o powierzchni 550 m2 położono jej sposobem "w koronkę" prawie 20 000 sztuk.

*oprac. Tomasz Łuczak/ zabytek.pl

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Kościół św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
parish church Assumption of the Blessed Virgin Mary in Debno with beaver roof tile

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza