Murowanie na cienką spoinę cegieł Terca

Murowanie z cegieł klinkierowych "krok po kroku"

Poniżej znajdą Państwo kilka porad. Zastosowanie się do nich pozwoli Państwu uzyskać piękny i trwały efekt.

Wybór ekipy murarskiej

 • Wybór ekipy to bardzo istotny element budowy. Od jej profesjonalizmu zależy końcowy efekt elewacji czy muru klinkierowego.
 • Warto zwrócić uwagę na doświadczenie ekipy, zapytać o rekomendacje znajomych.
 • Najlepiej obejrzeć wykonane wcześniej przez wybraną ekipę realizacje z klinkieru.

Zamawianie cegieł i zaprawy

 • Należy kupować cegły wyłącznie z jednej partii produkcyjnej, dlatego też trzeba pamiętać o jednoczesnym zamówieniu możliwie wszystkich potrzebnych do budowy cegieł. Unikamy w ten sposób ewentualnych, niewielkich różnic kolorów cegieł, wynikających z właściwości użytego do produkcji naturalnego surowca – gliny. 
 • Dokonując zamówienia cegieł klinkierowych, trzeba pamiętać aby ilość cegieł zwiększyć o niezbędny zapas (3-5%). Zapas ten jest potrzebny ze względu na konieczność docinania cegieł. 
 • Należy stosować gotowe zaprawy do murowania cegieł klinkierowych, np. zaprawę Terca Klinkier z trasem.
 • Kolor zaprawy do klinkieru najlepiej dobrać korzystając z wzorników dostępnych w hurtowni.
 • Należy kupić zaprawę dostosowaną do nasiąkliwości cegieł. 
 • Przed dokonaniem zakupu zaprawy trzeba sprawdzić, czy dana zaprawa służy do murowania i jednoczesnego spoinowania, czy tylko do murowania. W tym drugim przypadku należy zakupić odrębnie specjalną zaprawę do spoinowania.

Składowanie na placu budowy

 • Cegły dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.).
 • Cegły należy przechowywać na ofoliowanych paletach, nie wolno składować ich bezpośrednio na ziemi. 
 • Otwarte palety należy zabezpieczyć folią lub plandeką.

Murowanie

Przed przystąpieniem do prac murarskich należy dokładnie rozplanować rozmieszczenie cegieł w murze – zarówno w pionie jak i poziomie - w ten sposób aby uniknąć cięcia cegieł. Poziome rozplanowanie polega na ułożeniu cegieł na sucho i ustaleniu grubości spoin pionowych, natomiast pionowe rozplanowanie składa się z: 

 • ułożenia 10 cegieł na sobie i ustalenie ich średniej wysokości (szczególnie istotne przy cegłach ręcznie formowanych – o dużych tolerancjach wymiarowych),
 • ustalenia grubości spoiny poziomej: zwykła spoina powinna mieć grubość od 6 do 40 mm, natomiast tzw. cienka spoina ok. 5 mm,
 • zaznaczenia wysokości warstwy na łacie (wysokość warstwy = średnia wysokość cegieł + grubość spoiny poziomej)

 

 • Należy stosować izolację przeciwwilgociową pod pierwszą warstwę cegieł.
 • Podczas murowania należy zawsze mieszać cegły z kilku palet tak, aby uzyskać naturalny rozkład kolorów.
 • Jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania należy nanieść zaprawę na całą powierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem.
 • W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania należy pozostawić cofniętą o 1-2 cm spoinę, która zostanie wypełniona, w trakcie spoinowania. 
 • Do spoinowania należy stosować kielnię „spoinówkę”, wąż gumowy lub inne przygotowane narzędzie. Należy spoinować od góry do dołu, najpierw spoiny pionowe a potem poziome.
 • Konsystencja zaprawy do spoinowania powinna przypominać „wilgotną ziemię”.
 • Spoinowanie wykonujemy po min. 7 dniach od murowania.
 • Zasadniczo należy murować na pełne spoiny, niemniej jednak przy murowaniu na tzw. cienką spoinę cofnięcie spoiny o ok. 5 mm od lica muru uważa się za prawidłowe.
 • Cegły o dużej nasiąkliwości przed murowaniem wymagają zwilżenia wodą, szczególnie podczas wysokich temperatur powietrza.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta zaprawy zawartych na worku dotyczących przechowywania i mieszania zaprawy, w tym proporcji wody i suchej zaprawy (zawsze mieszany zawartość całego worka).
 • Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych domieszek (np. przeciwmrozowych). 
 • Nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5oC. Temperatura cegieł również nie powinna być niższa niż +5oC 
 • Należy murować czysto - zabrudzoną cegłę bardzo trudno jest oczyścić w murze.

Ochrona świeżego muru

 • Zabrudzony mur czyścimy od razu na sucho miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu gąbki.
 • Zarówno podczas przerw, jak i po zakończeniu murowania świeży mur musi być chroniony przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszcz, silne nasłonecznie, wiatr) -  w tym celu należy przykryć mur, np. folią lub plandeką. 
 • Konieczne jest aby pod takim przykryciem zapewniona była swobodna cyrkulacja powietrza by zaprawa mogła wysychać.

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię również zainteresować

Budowanie bez dylematów – kiedy cegły klinkierowe, a kiedy elewacyjne
Kominy dla wymagających – z cegieł klinkierowych i elewacyjnych
Wille w Warszawie przy ul. Ryżowej z elewacją z cegły Terca Fortuna

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik