Murowanie na cienką spoinę cegieł Terca

Murowanie z cegieł klinkierowych "krok po kroku"

Poniżej znajdą Państwo kilka porad. Zastosowanie się do nich pozwoli Państwu uzyskać piękny i trwały efekt.

Wybór ekipy murarskiej

 • Wybór ekipy to bardzo istotny element budowy. Od jej profesjonalizmu zależy końcowy efekt elewacji czy muru klinkierowego.
 • Warto zwrócić uwagę na doświadczenie ekipy, zapytać o rekomendacje znajomych.
 • Najlepiej obejrzeć wykonane wcześniej przez wybraną ekipę realizacje z klinkieru.

Zamawianie cegieł i zaprawy

 • Należy kupować cegły wyłącznie z jednej partii produkcyjnej, dlatego też trzeba pamiętać o jednoczesnym zamówieniu możliwie wszystkich potrzebnych do budowy cegieł. Unikamy w ten sposób ewentualnych, niewielkich różnic kolorów cegieł, wynikających z właściwości użytego do produkcji naturalnego surowca – gliny. 
 • Dokonując zamówienia cegieł klinkierowych, trzeba pamiętać aby ilość cegieł zwiększyć o niezbędny zapas (3-5%). Zapas ten jest potrzebny ze względu na konieczność docinania cegieł. 
 • Należy stosować gotowe zaprawy do murowania cegieł klinkierowych, np. zaprawę Terca Klinkier z trasem.
 • Kolor zaprawy do klinkieru najlepiej dobrać korzystając z wzorników dostępnych w hurtowni.
 • Należy kupić zaprawę dostosowaną do nasiąkliwości cegieł. 
 • Przed dokonaniem zakupu zaprawy trzeba sprawdzić, czy dana zaprawa służy do murowania i jednoczesnego spoinowania, czy tylko do murowania. W tym drugim przypadku należy zakupić odrębnie specjalną zaprawę do spoinowania.

Składowanie na placu budowy

 • Cegły dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.).
 • Cegły należy przechowywać na ofoliowanych paletach, nie wolno składować ich bezpośrednio na ziemi. 
 • Otwarte palety należy zabezpieczyć folią lub plandeką.

Murowanie

Przed przystąpieniem do prac murarskich należy dokładnie rozplanować rozmieszczenie cegieł w murze – zarówno w pionie jak i poziomie - w ten sposób aby uniknąć cięcia cegieł. Poziome rozplanowanie polega na ułożeniu cegieł na sucho i ustaleniu grubości spoin pionowych, natomiast pionowe rozplanowanie składa się z: 

 • ułożenia 10 cegieł na sobie i ustalenie ich średniej wysokości (szczególnie istotne przy cegłach ręcznie formowanych – o dużych tolerancjach wymiarowych),
 • ustalenia grubości spoiny poziomej: zwykła spoina powinna mieć grubość od 6 do 40 mm, natomiast tzw. cienka spoina ok. 5 mm,
 • zaznaczenia wysokości warstwy na łacie (wysokość warstwy = średnia wysokość cegieł + grubość spoiny poziomej)

 

 • Należy stosować izolację przeciwwilgociową pod pierwszą warstwę cegieł.
 • Podczas murowania należy zawsze mieszać cegły z kilku palet tak, aby uzyskać naturalny rozkład kolorów.
 • Jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania należy nanieść zaprawę na całą powierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem.
 • W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania należy pozostawić cofniętą o 1-2 cm spoinę, która zostanie wypełniona, w trakcie spoinowania. 
 • Do spoinowania należy stosować kielnię „spoinówkę”, wąż gumowy lub inne przygotowane narzędzie. Należy spoinować od góry do dołu, najpierw spoiny pionowe a potem poziome.
 • Konsystencja zaprawy do spoinowania powinna przypominać „wilgotną ziemię”.
 • Spoinowanie wykonujemy po min. 7 dniach od murowania.
 • Zasadniczo należy murować na pełne spoiny, niemniej jednak przy murowaniu na tzw. cienką spoinę cofnięcie spoiny o ok. 5 mm od lica muru uważa się za prawidłowe.
 • Cegły o dużej nasiąkliwości przed murowaniem wymagają zwilżenia wodą, szczególnie podczas wysokich temperatur powietrza.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta zaprawy zawartych na worku dotyczących przechowywania i mieszania zaprawy, w tym proporcji wody i suchej zaprawy (zawsze mieszany zawartość całego worka).
 • Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych domieszek (np. przeciwmrozowych). 
 • Nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5oC. Temperatura cegieł również nie powinna być niższa niż +5oC 
 • Należy murować czysto - zabrudzoną cegłę bardzo trudno jest oczyścić w murze.

Ochrona świeżego muru

 • Zabrudzony mur czyścimy od razu na sucho miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu gąbki.
 • Zarówno podczas przerw, jak i po zakończeniu murowania świeży mur musi być chroniony przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszcz, silne nasłonecznie, wiatr) -  w tym celu należy przykryć mur, np. folią lub plandeką. 
 • Konieczne jest aby pod takim przykryciem zapewniona była swobodna cyrkulacja powietrza by zaprawa mogła wysychać.

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię również zainteresować

Apartment buildings in Poland Warsaw Ryzowa street made with Fortuna facing brick

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik