Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 141, Casamilo kolor sielo, Nobla kolor negro

Jakie fugi do bruku są najlepsze? Jak należy przeprowadzić fugowanie kostki piaskiem?

Fugi w kostce brukowej zapewniają swobodę odkształceń poszczególnych elementów, które rozszerzają się i kurczą między innymi na skutek wahań temperatury. W celu zapewnienia odpowiedniej trwałości nawierzchni przestrzenie pomiędzy sąsiadującymi elementami powinny zostać wypełnione odpowiednim materiałem do fugowania bruku.
 

Gotowa fuga do kostki brukowej to odpowiednio dobrane frakcje piasku. Tego rodzaju fuga do kostki na sucho zapewnia przepuszczalność wody w głąb podłoża oraz chroni poszczególne elementy nawierzchni przed uszkodzeniami.

Jaka powinna być optymalna szerokość fugi do bruku?

Fugowanie kostki brukowej jest koniecznością. Odpowiednio zachowane odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami zapewniają nawierzchni długotrwały estetyczny wygląd. Szerokość fugi musi wynosić od 3 do 5 mm  . W przypadku konstrukcji specjalnych z płyt wielkoformatowych może być wskazana szerokość fugi od 6 do 10 mm.

Prawidłowa szerokość fugi jest istotna, ponieważ:

  • na fugach wyrównuje się nieuniknione i dopuszczalne tolerancje długości i szerokości kostki;
  • umożliwia całkowite i wytrzymałe wypełnienie fug, dzięki czemu kostki właściwie współpracują między sobą.

Większość produktów jest wyposażona w specjalne odstępniki, które służą głównie do ochrony produktów, np. podczas pracy chwytaków w zakładzie produkcyjnym i na budowie. Nie zastępują one ustalonej w przepisach szerokości fugi – wyjątek stanowią produkty z PaveLock® System, gdzie wielkość odstępników zapewnia prawidłowe odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami. W celu zapewnienia koniecznej elastyczności nawierzchni, właściwej nośności i ochrony przed kruszeniem się krawędzi kamieni, niedopuszczalne jest układanie „na styk”. Należy pamiętać, że w sytuacji gdy odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami będą zbyt wąskie, wraz z upływem czasu krawędzie produktu mogą ulec zniszczeniu ze względu na poddanie zbyt znacznemu naciskowi bocznemu.

Czym wypełnić fugi w kostce brukowej?

Wypełnienie odstępów zachowanych pomiędzy poszczególnymi elementami umożliwia ich wzajemną pracę, przedłużając żywotność nawierzchni. Najlepszym materiałem do tego celu jest drobny, płukany piasek. Tego rodzaju materiał stosowany jako fugi do bruku musi mieć odpowiednią jakość, aby mógł być w jak największym stopniu wprowadzony w przestrzenie pomiędzy sąsiadującymi elementami. Większe ziarna mogą zawieszać się pomiędzy ścianami kostek, co powoduje niewłaściwe wypełnienie spoin. Piasek powinien być suchy bez domieszek gliny i roślin. Zawarta w nim glina może powodować trwałe zabrudzenia kostki, co jest szczególnie widoczne na jasnych elementach.

W każdym przypadku materiały na podłoże i do fugowania powinny być dostosowane do siebie w zakresie stabilności i filtracji. Tylko wtedy woda wnikająca w fugi, połączona z dynamicznymi obciążeniami nie spowoduje wypłukiwania drobnych cząstek i przemieszczania się ziarna, a w konsekwencji usunięcia materiału do fugowania.

Fugowanie kostki brukowej piaskiem jest realizowane z użyciem mieszanek kruszyw płukanych 0–2,   bez zawartości frakcji pylastych. Wypełnienie fug ma wymierny wpływ na stabilność nawierzchni z płyt i kostek brukowych. Bez całkowitego wypełnienia fug kamienie nie są właściwie zespolone, a nawierzchnia nie osiąga odpowiedniej nośności.

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Wypełnienie spoin

Fugowanie kostki brukowej wykonuje się stosownie do postępu prac brukarskich, co pozwala uzyskać pełną stabilizację ułożenia elementów. Materiał do fugowania rozprowadza się równomiernie na kostce przy użyciu twardej szczotki (tzw. ulicówki), aż do momentu, gdy na powierzchni zacznie być widoczny jego nadmiar.

Niepotrzebny materiał należy usunąć przed przystąpieniem do wibrowania, czyli zagęszczenia nawierzchni. W razie potrzeby po zawibrowaniu należy ponownie wykonać fugowanie.

Prawidłowe wypełnienie spoin zapewnia statyczność nawierzchni. Dodatkowo wyrównuje zmiany objętości kostek powodowane zmianami temperatury otoczenia (beton charakteryzuje się rozszerzalnością cieplną). Fugę uważa się za całkowicie wypełnioną, gdy zostanie wypełniona co najmniej w 85%. Wraz z malejącym stopniem wypełnienia znacząco maleje wytrzymałość na przesunięcia, co może powodować uszkodzenia nawierzchni.

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Centrum Handlowe Bielany Wrocławskie, La Linia kolor jasny szary oraz antracytowy bazalt

Skontaktuj się z nami

   Doradcy techniczni i handlowi Semmelrock

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza