e4 construction Cisie near Warsaw

Murowanie w systemie Porotherm Dryfix

W poniższym artykule znajdują się następujące informacje:

Potrzebne narzędzia

W poniższym filmie prezentujemy narzędzia potrzebne w czasie murowania suchą zaprawą Porotherm Dryfix.

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Przygotowanie podłoża

Pierwszą warstwę pustaków Porotherm Dryfix układa się na dokładnie wyrównanej warstwie zaprawy cementowo-wapiennej (np. Porotherm M50) o grubości minimum 10 mm. Do jej prawidłowego ułożenia używa się niwelatora, łaty oraz zestawu do wyrównywania. Dodatkowo potrzebna jest aluminiowa listwa o długości minimum 2 m.

Pierwszym ważnym krokiem jest wypoziomowanie fundamentów (stropu), w miejscach, gdzie będą murowane ściany. Warstwę zaprawy wyrównującej nakłada się po ułożeniu pasów izolacji przeciwwilgociowej w miejscach, gdzie będzie murowana ściana. Podczas niwelacji należy przy pomocy lasera wyznaczyć najwyższy punkt fundamentów. Punkt ten należy przyjąć jako bazowy podczas układania pierwszej warstwy pustaków.

Dwa stojaki służące do wyrównywania należy przy pomocy śrub nastawnych ustawić wysokość wyznaczoną niwelatorem, jednocześnie ustalając szerokość pasa zaprawy Porotherm. Dodatkowo należy sprawdzić równoległe położenie listew prowadzących.

Po ustawieniu obu stojaków na odpowiednim poziomie można zacząć nakładać zaprawę i wyrównywać warstwę podkładową. Należy zadbać o jej właściwą konsystencję. Po nałożeniu zaprawy ściągamy jej nadmiar przy pomocy aluminiowej listwy, aż do poziomu listew prowadzących zestawu wyrównującego.

Układanie pierwszej warstwy pustaków

Kolejne warstwy pustaków muruje się na zaprawie Porotherm Dryfix dostarczanej wraz z pustakami. Przed pierwszym użyciem puszkę z zaprawą należy wstrząsać około 20 razy i przykręcić do adaptera pistoletu. Następnie należy odkręcić śrubę regulacyjną na minimum 2 sekundy i nacisnąć spust pistoletu. Dawkowanie zaprawy piankowej reguluje się naciskiem spustu pistoletu oraz śrubą regulacyjną.

Tuż przed nakładaniem zaprawy Porotherm Dryfix pustaki należy odkurzyć i zwilżyć, aby zaprawa lepiej przylegała do podłoża. Murując w temperaturach ujemnych (poniżej zera) pustaków nie zwilżamy, a jedynie odkurzamy szczotką lub dużym pędzlem. Na wyrównane rzędy pustaków nanosi się dwa równoległe do siebie paski zaprawy Porotherm DRYFIX o średnicy min. 3 cm każdy, w odległości 5 cm od krawędzi pustaków. Przy grubości ściany 11.5 cm nanosi się tylko jeden pas zaprawy, na środku ściany.

Ściany muruje się nakładając zaprawę na powierzchnie wsporne w jednym bądź dwóch paskach, w zależności od grubości muru. W zależności od grubości ściany, wydajność 1 puszki zaprawy Porotherm Dryfix to 5 lub 10 m2 ściany.

Kolejną warstwę pustaków należy ułożyć zanim powierzchnia zaprawy zaschnie (około 5-10 min). Raz położonego pustaka szlifowanego nie należy już podnosić ani przesuwać, ponieważ wszelkie modyfikacje wymagałyby naniesienia świeżych warstw zaprawy. W pistolecie musi zawsze znajdować się napełniona puszka. Puszkę należy utrzymywać w pozycji pionowej, nad pistoletem.

Aby prawidłowo wykonać narożniki, należy użyć pustaków uzupełniających połówkowych i narożnikowych. Wiązanie pustaków w narożniku każdej warstwy musi być obrócone o 90° czyli prostopadle względem pustaków warstwy poprzedniej. Należy także pamiętać aby długość przewiązania murarskiego wynosiła minimum 10 cm.

Przed zastosowaniem cegieł uzupełniających w narożniku ściany, zaprawę Porotherm Dryfix należy nanieść w dwóch pasach również na gładką, boczną powierzchnię pustaka, którą następnie przykłada się do pustaka narożnikowego.

Profesjonalne szkolenia

Jeżeli budujesz w systemie Porotherm Dryfix po raz pierwszy możesz skorzystać ze szkolenia naszego serwisanta. Formularz zgłoszeniony znajdziesz na stronie www.pierwszawarstwa.pl

Certyfikowani wykonawcy Dryfix

Szukasz ekipy potrafiącej budować w systemie Porotherm Dryfix? Sprawdź naszą listę certyfikowanych ekip TUTAJ

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię również zainteresować

Stropy gęstożebrowe Porotherm – zdrowe, trwałe, łatwe w wykonaniu
Block Porotherm T Profi with drop of water on insulation

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik