Grupa produktów, nazwa, kolor

Skuteczne odwodnienie nawierzchni za pomocą rynienek i studzienek

Odwodnienie kostki brukowej jest istotnym elementem projektowania nawierzchni, szczególnie w sytuacji, gdzie istnieje potrzeba skutecznego odprowadzenia wody. Prawidłowo wykonane blokuje powstawanie kałuż i zastoin wody oraz umożliwia utrzymanie kostki w dobrym stanie. Ma to zasadnicze znaczenie w przypadku dużych powierzchni utwardzonych, takich jak parkingi i podjazdy, oraz w miejscach, gdzie występują duże różnice poziomów. 

Spadki terenu – powierzchniowe odprowadzenie wody w grunt

Powstała woda powinna być najszybciej odprowadzona poza obręb nawierzchni. Najczęściej jest ona kierowana na tereny zielone lub do kanalizacji deszczowej. Na etapie układania kostki powinieneś ukształtować odpowiednie spadki, aby deszczówka mogła swobodnie spływać w kierunku przeciwległym do budynku. Zazwyczaj minimalne nachylenie wynosi 1–2% (czyli na końcu 100-centymetrowego odcinka będzie 1–2 cm różnicy). Zwróć również uwagę na to, żeby obrzeża chodnikowe nie były za wysoko osadzone i nie blokowały odpływu opadu. Prawidłowo wykonane spadki pozwalają na swobodny odpływ wody w grunt, który przyjmie jej nadmiar.

 

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Rozszczelnienie nawierzchni

Podczas prowadzenia prac związanych z układaniem ścieżek i podjazdów zwróć uwagę na to, czy warstwy podbudowy oraz podsypki mają właściwości przepuszczalne. Duże znaczenie ma również wybór fugi do wypełnienia przestrzeni między poszczególnymi kostkami. Do tego celu najlepiej użyć specjalistycznego piasku, np. fugi ekologicznej Stones Eco lub kruszywa fugowego Fuggio. Usprawni to prawidłowe odprowadzenie wody i zapobiegnie możliwości jej gromadzenia. Bardzo ważnym elementem jest również dobór odpowiednich materiałów. Obecnie alternatyw jest mnóstwo. Możesz zdecydować się na nawierzchnie mineralne z naturalnych kruszyw lub postawić na nowoczesne ekologiczne kostki z oferty Semmerlock np. Senso Eco (mają wyjątkowy wzór zwiększający powierzchniową infiltrację wody). Doskonale w tym przypadku sprawdzają się również kostki średniego formatu z linii Aquaton, które dzięki odpowiednim dystansom mają aż 23% powierzchni biologicznie czynnej. W miejscach mniej reprezentacyjnych, np. na parkingach, możesz zdecydować się na proste i popularne elementy betonowe Eko Ażur, które zapewnią Ci aż 38% dodatkowej powierzchni zielonej.

Systemy odprowadzania i magazynowania wody

Jeśli masz dużą powierzchnię zabudowaną kostką brukową, warto, żebyś zastanowił się nad systemami odprowadzania wody deszczowej oraz roztopowej. Składają się one ze studzienek odpływowych, wpustów, rowków lub systemów liniowych. Zapewniają możliwość odprowadzenia nadmiaru wody rurami do kanalizacji. Możesz również zastosować bardziej ekologiczne rozwiązanie. Polega ono na zebraniu deszczówki i jej rozsączaniu na terenie działki na zasadzie stopniowej infiltracji gruntowej lub zmagazynowaniu jej w zbiorniku retencyjnym zakopanym pod ziemią i późniejszym wykorzystaniu do nawadniania ogrodu. Te dwa ostatnie warianty cieszą się dużą popularnością ze względów ekonomicznych (nie płacisz za pobór wody) oraz wpływają na oszczędność wody, co przy obecnych suszach jest bardzo istotnym elementem.

Rynienki, studzienki, korytka betonowe, kratki odpływowe

Odwodnienie liniowe w ogrodzie powinno stosować się w miejscach utwardzonych szczelną nawierzchnią albo na działkach, gdzie występuje ograniczona chłonność gleby (tereny gliniaste, ilaste). Przede wszystkim należy je zamontować przed bramą garażową, drzwiami wejściowymi, tarasami czy wgłębnikami umiejscowionymi poniżej poziomu terenu lub położonymi na tej samej wysokości. Pozwoli to na przechwycenie nadmiaru deszczówki i zapobiegnie zalaniu tych obszarów wodą podczas występowania dużych opadów. Dodatkowo kratki odpływowe do kostki brukowej możesz wykorzystać do przechwycenia wody spływającej ze skarp i zboczy.

Odwodnienie liniowe może składać się ze specjalnego otwartego betonowego odpływu liniowego lub elementu zabezpieczonego perforowanym metalowym rusztem. Jego zadaniem jest przechwycenie nadmiaru wody, a następnie przetransportowanie jej do skrzynki odpływowej. W kolejnym etapie woda jest odprowadzana specjalnymi rurami do kanalizacji lub retencjonowana (magazynowa). Możesz zdecydować się na kanał z rusztem stalowym lub zainwestować w trwalsze korytka wykonane polimerbetonu, które mają właściwości mrozoodporne. Ważne, żebyś przy wyborze uwzględnił łatwość demontażu kratki w celu oczyszczenia jej z liści.

Odpowiednio zaprojektowane i wykonane odwodnienie kostki brukowej pozwoli Ci na utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie przez wiele lat. Ma to bezpośrednio wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i wygody Twojej rodzinie oraz zabezpieczenie mienia przed jego zalaniem i zniszczeniem. Pamiętaj, że jest ono integralną częścią wykończenia terenu wokół Twojej nieruchomości, dlatego warto o nie zadbać.

Centrum Handlowe Bielany Wrocławskie, La Linia kolor jasny szary oraz antracytowy bazalt

Skontaktuj się z nami

   Doradcy techniczni i handlowi Semmelrock

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza