Ogrodzenie Bradstone travero piaskowy melanz

Fundament ogrodzeniowy prefabrykowany i monolityczny – zalecenia dotyczące stosowania

Ogrodzenie jest detalem architektonicznym zapewniającym odpowiedni efekt wizualny. Płot, jako układ oddzielający prywatną nieruchomość od części publicznej, ma także na celu zabezpieczenie działki i budynków przed dostępem osób niepożądanych.

Ogrodzenie jest narażone na działanie sił wiatru, a dodatkowo musi przenieść obciążenia wynikające z własnego ciężaru. Z tego względu powinno być posadowione na fundamencie, którego rodzaj zależy przede wszystkim od typu i ciężaru płotu.

Fundament ogrodzenia – czy zawsze jest niezbędny?

Fundament jest elementem posadowienia przenoszącym obciążenia na grunt. Odpowiednio wykonana najniższa część każdego obiektu budowlanego, w tym płotu, zapewnia sztywność i stateczność całego układu.

Ogrodzenie posesji to przede wszystkim element oddzielenia prywatnej działki od zewnętrznej części wspólnej i sąsiadujących indywidualnych nieruchomości. Płot jest też traktowany jako uzupełnienie aranżacji posesji. Ogrodzenie powinno ograniczać możliwość przedostania się na teren parceli osób niepożądanych, a także zapewniać odpowiedni poziom prywatności.

Ogrodzenia nie powinno się wykonywać bez żadnego fundamentu. Brak zakotwionych w gruncie stóp lub ław wpływa negatywnie na trwałość płotu. Rodzaj odpowiedniego posadowienia pod ogrodzenie zależy od jego formy przekładającej się na ciężar. W przypadku lekkich płotów z siatki lub metalowych paneli wystarczy zastosować głębiej osadzone stopy pod słupki ogrodzeniowe. Ogrodzenia panelowe powinny być dodatkowo wyposażone w podmurówkę chroniącą przęsła przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. Ciężkie murowane parkany trzeba posadawiać na monolitycznych ławach.

 

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Gotowy fundament pod ogrodzenie – charakterystyka

Gotowe fundamenty pod ogrodzenie zazwyczaj mają formę podmurówek pod lekkie płoty panelowe. Elementy tego typu są wykorzystywane na długości poszczególnych przęseł. Montaż cokołu pod ogrodzenie polega na zamocowaniu liniowego elementu na specjalnym łączniku przytwierdzonym do słupka. Zastosowanie prefabrykowanej podmurówki jest rozsądnym rozwiązaniem ze względu na fakt, że cokół dodatkowo stabilizuje ogrodzenie, jest barierą dla zwierząt oraz zapewnia efektowny efekt wizualny. Bardzo istotne jest także to, że montaż prefabrykowanej podmurówki, w przeciwieństwie do monolitycznego cokołu, przebiega w szybkim tempie.  

 

Monolityczny fundament pod ogrodzenie – zbrojenie

Zbrojenie pod ogrodzenie jest wymagane w przypadku masywnych płotów, pod które należy wykonać monolityczną ławę. Liniowe posadowienie powinno być zakotwione w gruncie na głębokość minimum 50 cm. Dobrym nawykiem jest również posadowienie ław ogrodzeniowych poniżej rzędnej przemarzania.

Realizacja fundamentu pod masywny płot wymaga wykonania wąskoprzestrzennego wykopu o sporej długości. Prace ziemne mogą zostać wykonane ręcznie, ale dużo rozsądniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie minikoparki.

Monolityczna ława musi być wykonywana w szalunku. Deskowanie może zostać stworzone z desek lub płyt drewnopochodnych albo mieć formę ziemną. W drugim przypadku beton wlewa się do przygotowanego wcześniej zagłębienia wyłożonego folią budowlaną.

W celu zwiększenia nośności ławy pod przęsło ogrodzeniowe dobrze zastosować stalowe zbrojenie. Pręty najlepiej ułożyć na podkładach dystansowych w dolnej części elementu na kierunku podłużnym na chudym betonie o grubości kilku centymetrów. 

 

Jak wykonać fundament pod słupek?

Wykonywane pod słupy stopy muszą spoczywać na rzędnej poniżej poziomu przemarzania gruntu, która wynosi od 80 do 140 cm w zależności od regionu kraju. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku części ogrodzenia przy bramie i furtce na posesję.

Aby wykonać posadowienie słupka ogrodzeniowego:

  • wyznacz lokalizację poszczególnych elementów – określ położenie słupków przy bramie, furtce i narożnych oraz pośrednich między poszczególnymi przęsłami;
  • przygotuj punktowe otwory pod słupki na wskazaną głębokość. Średnica każdego dołka powinna być o około 40 cm większa od przekroju słupka;
  • osadź słupki w przygotowanych otworach i zalej utworzone szalunki mieszanką betonową. Rekomendowana klasa betonu to minimum C12/15. Po wylaniu masy wygładź jej wierzchnią powierzchnię. Pamiętaj też o dokładnym wypionowaniu każdego słupka.

Długość przerwy technologicznej, która powinna zostać wykonana ze względu na utwardzanie mieszanki betonowej, zależy od rodzaju ogrodzenia. W przypadku lekkich systemów metalowych dalsze prace mogą zostać wszczęte nawet kolejnego dnia. Jeśli ogrodzenie ma być masywne, lepiej odczekać minimum tydzień.

Centrum Handlowe Bielany Wrocławskie, La Linia kolor jasny szary oraz antracytowy bazalt

Skontaktuj się z nami

   Doradcy techniczni i handlowi Semmelrock

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza