Dom jednorodzinny w Ełku z dachówką Actua 10 czarna angoba szlachetna

Elewacja z ceramicznej dachówki

Zastosowanie dachówki ceramicznej do wykończenia elewacji jako przedłużenia dachu to trend, który już od dłuższego czasu obserwujemy w Europie. W Polsce także architekci polubili ten sposób wykończenia ścian, który szczególnie dobrze koresponduje z modnymi teraz minimalistycznymi bryłami domów, jak popularna ”stodoła”. Do zastosowania dachówki na elewacji przekonują inwestorów argumenty – trwałość i niezmienna estetyka naturalnej ceramiki i możliwość wyróżnienia się – wciąż to nowy trend na polskim rynku, a przy prostej bryle i odrobinie wyobraźni takie rozwiązanie wygląda szczególnie atrakcyjnie.

Szczegóły konstrukcyjne

Projektowanie elewacji wykończonej dachówkami ceramicznymi nie odbiega szczególnie od projektowania dachu. Układ warstw zachowujemy podobny, jak na połaci dachowej. Elementem konstrukcyjnym zamiast krokwi jest ruszt mocowany do ściany za pomocą konsol. Elementy konstrukcji mogą być drewniane bądź metalowe (stalowe lub aluminiowe). Ze względu na specyfikę rozwiązania oraz aspekty ekonomiczne najczęściej stosowane są konsole stalowe zabezpieczone przed korozją oraz ruszt drewniany. Całość uzupełnia materiał izolacyjny oraz membrana.

Opisane rozwiązanie elewacji projektuje się podobnie, jak każdą inną fasadę wentylowaną. Należy wziąć po uwagę ciężar własny konstrukcji oraz pokrycia, parcie/ssanie wiatru oraz inne, rzadziej występujące obciążenia, jak np. parcie tłumu, szczegóły instalacyjne, etc. Oprócz obliczenia konstrukcji rusztu, rozstawu konsol i doboru odpowiednich kotew wymagane jest obliczenie liczby łączników termoizolacji.  Minimalna liczba łączników wskazana jest w załączniku normy PN-EN 1996-1-1[1] i, jeżeli producent izolacji nie posiada innych wytycznych zawartych w aprobacie technicznej, wynosi minimum 4 szt./m2.

Jeżeli w budynku są dodatkowe wymagania pożarowe również musimy je uwzględnić w projekcie elewacji. Dachówka jako produkt niepalny przypisany klasie A1 nie pogarsza klasyfikacji ogniowej przegrody.

Mocowanie dachówek

Zarówno na dachach stromych (powyżej 600) jak i na elewacjach wymagane jest mechaniczne mocowanie każdej dachówki. Elementy układamy luźno, aby zmiany materiałowe wynikające z rozszerzalności termicznej nie powodowały awarii konstrukcji. Dodatkową przewagą elewacji wykonanych z dachówek przy takim ułożeniu jest brak konieczności stosowania dodatkowych dylatacji, a na pewno ograniczenie ich liczby.
Bardzo dobrym wyborem sposobu mocowania dachówki jest system Sturmfix. Rozwiązanie to składa się z wkrętów posiadających uszczelkę, połączonych z klamrami. Wysokiej jakości elementy wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają trwałość w długim czasie eksploatacji. Dodatkową zaletą systemu jest mocowanie dwóch dachówek za pomocą jednego elementu. Rozwiązanie to zapewnia brak „podrywania” dachówek przez wiatr. System Sturmfix możemy stosować wraz z przystosowanymi dachówkami zakładkowymi Koramic, które posiadają specjalne gniazdo potrzebne do osadzenia klamry

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Obliczenia termiczne

Zgodnie z warunkami technicznymi[2] jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagany współczynnik przenikania ciepła w budynkach mieszkalnych nie powinien być wyższy niż Uc(max)=0,20 W/(m2K). Współczynnik przenikania ciepła oblicza się zgodnie z normą PN-EN ISO 6946[3] dla przegrody niejednorodnej. Dodatkowo uwzględnić należy pustki powietrzne w warstwie izolacji (sytuacja ma miejsce wówczas, gdy występuje 1 warstwa termoizolacji łączonej do czoła) oraz łączniki metalowe przechodzące przez warstwę izolacji. Jeżeli poprawka nie przekracza 3% wartości U, nie jest uwzględniania. Przy dobrze wentylowanych szczelinach wentylacyjnych (elewacje z dachówek) zgodnie z normą pomijamy opór cieplny szczeliny oraz warstw występujących za pustką powietrzną a opór przejmowania ciepła na zewnątrz zwiększamy z wartości 0,04 do wartości 0,13 m2K/W.

Kluczowym elementem montażu jest estetyczne połączenie dachu i elewacji. Najczęściej wykonuje się je poprzez zastosowanie ukrytej rynny. Ważne, aby w miejscu połączenia obu płaszczyzn nie było mostków termicznych, dlatego w niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie wkładek z materiału izolacyjnego.

 

Ograniczenia w stosowaniu

Wymagania jakie powinien spełniać budynek narzucone są przez przepisy budowlane, zapisy planu zagospodarowania przestrzennego czy warunki zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego, w którym najczęściej podaje się maksymalną wysokość budynku, dopuszczalny przedział nachylenia połaci, itp. niezwykle rzadko ogranicza możliwości inwestora odnośnie wykończenia elewacji.

Ze względu na zawarte w przepisach wymagania podstawowe sam system może być stosowany na terenie całej Polski we wszystkich strefach wiatrowych, oczywiście po przygotowaniu wcześniej projektu konstrukcyjnego. 

Trwałość największą korzyścią

Oprócz wyjątkowej estetyki i niewątpliwie wyróżniającej budynek kreatywności,  elewacja z dachówek przy relatywnie niskiej cenie odznacza się dużą trwałością, porównywalną z dachem (żywotność ceramicznej dachówki liczy się w setkach lat). Dachówki ceramiczne nie ulegają niszczącemu wpływowi nawet ciężkich i wymagających warunków atmosferycznych, czego dowodem są starsze i zabytkowe budynki i stan pokrycia, który można na nich zastać. Dodatkowo kolor dachówek ceramicznych uzyskiwany jest w procesie wypału dzięki czemu zachowuje stabilność w długim okresie czasu.

System elewacji wentylowanych z zastosowaniem dachówek ceramicznych to nowoczesne rozwiązanie architektoniczne, dzięki któremu można uzyskać wyjątkową, trwałą i wyróżniającą się fasadę i która swą formą może zachwycić inwestorów. 

[1] Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

[3] PN-EN ISO 6946-  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię również zainteresować

Dachówka płaska Orea 9 – design i doskonałość na lata
Dachówka Renesansowa Alegra 9 – lekkość i ekonomia
Karpiówka – niezawodne pokrycie na ponadczasowy dach
Osiedle domów e4 w Cisiu

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik