Osiedle Słoneczne w Łodzi z dachówką Koramic Universo

Ceramiczne akcesoria gwarancją idealnego dachu

Zastosowanie systemu dachowego daje nam gwarancję pięknego, a przy tym trwałego dachu w najlepszym stylu. Istotnym elementem, który wpłynie na taki wizerunek dachu jest użycie uzupełniających akcesoriów ceramicznych. Poza dachówkami podstawowymi określanymi także jako połaciowe, w ofercie Koramic znajdują się również dachówki ceramiczne uzupełniające.

Ceramika to materiał, który dzięki swojej plastyczności daje nam możliwość stworzenia perfekcyjnie wykonanych elementów uzupełniających także z tego materiału. To ogromny atut dachówek ceramicznych – żaden inny materiał pokryciowy nie stwarza takich możliwości uzyskania jednorodnego materiałowo pokrycia. Dzięki akcesoriom z ceramiki można zbudować z ceramiki kompletną połać dachu, który oprócz walorów estetycznych stworzy skuteczną ochronę konstrukcji dachu oraz izolacji termicznej. Szczególnie istone jest zapewnienie szczelności pokrycia, które chroni przed przedostawaniem się wody opadowej pod pokrycie. Akcesoria ceramiczne mogą zastąpić w niektórych miejscach obróbki blacharskie, co w efekcie buduje doskonały wizerunek kompletnej ceramicznej połaci dachowej niezaburzonej elementami z innych materiałów. Każdy wzór dachówki  uzupełniony jest o kompatybilne elementy ceramiczne. To jak rozbudowana jest oferta dachówek ceramicznych uzupełniających zależy od wybranego modelu.

Absolutnie szczelne kalenice i grzbiety

Kalenica, czyli pozioma krawędź łącząca połacie dachowe usytuowana na szczycie dachu jest jednym z jego najbardziej newralgicznych elementów narażonych na przeciekanie wód opadowych – tutaj zwykle umiejscowiona jest szczelina odprowadzająca powietrze spod pokrycia. By woda nie dostawała się tą drogą pod połać dachu, kalenicę trzeba odpowiednio wykończyć. Oprócz kalenicy głównej, na dachu mogą być też kalenice narożne, nazywane też grzbietami, które tworzą linie przecięcia skośnych krawędzi dachu.  Do ich wykańczania stosuje się specjalnie uformowane kształtki ceramiczne: 

Gąsiory

Ich rolą jest zapewnienie szczelnego wykończenia styku dwóch połaci, czyli kalenic oraz grzbietów dachu. Prawidłowo ułożone na łatach kalenicowych skutecznie osłonią kalenicę. Wiele modeli ma także dachówki gwarantujące bezbłędne wykończenie gąsiora kalenicy i grzbietu. To gąsior początkowy (grzbietu i kalenicy) i gąsior końcowy (grzbietu i kalenicy). Kształt i forma gąsiorów jest precyzyjnie dopasowana do poszczególnych modeli dachówek. 

W przypadku modeli mnich-mniszka do pokrycia kalenic wykorzystuje się także element określany jako mnich kalenicowy oraz zamknięcie początkowe kalenicy i zamknięcie końcowe kalenicy

Trójniki

Specjalnie wyprofilowany element niezbędny do zabezpieczenia miejsca styku trzech połaci, często występującego w dachach wielopołaciowych, mansardowych oraz naczółkowych.  

Dachówka pulpitowa

element służący do wykończenia górnej krawędzi dachów jednospadowych, nazywanych też pulpitowymi, w których nie można stosować gąsiorów, jak na tradycyjnej kalenicy. 

Dachówka kalenicowa

stosowana do wykończenia kalenicy w niektórych modelach takich jak np. karpiówka.

Wieneberger Korzyści Murowane

Wienerberger Korzyści Murowane

Załóż konto na www.korzyscimurowane.pl i uzyskaj rabaty!

Perfekcyjne wykończenie krawędzi dachu

Solidne wykończenie bocznych krawędzi połaci dachowych czyli wiatrownic jest w naszym klimacie szczególnie istotne. Są one bowiem narażone na silne podmuchy wiatru. Użycie specjalnie ukształtowanych elementów ceramicznych daje nam gwarancję, że podczas gwałtownych wichur nie dojdzie do zrywania dachówek z połaci.  

Dachówki szczytowe

Przeznaczone do układania na skrajach dachu. We wszystkich modelach dachówek są modele lewe i prawe. Ze względu na brzegowe położenie są one szczególnie narażone na działanie wiatru i trzeba je stabilnie zamocować za pomocą dodatkowych klamer lub wkrętów. Pozwalają uniknąć stosowania obróbek blacharskich. 

Dachówka dwufalowa

Element dostępny w modelach zakładkowych np. Reńska, Romańska, Holenderka, Marsylka. Służy przede wszystkim do zakończenia lewej części połaci. Jej dwie fale pozwalają na zakrycie zamków dachówki podstawowej (połaciowej), co poprawia estetykę dachu. Stosowana jest najczęściej na płaszczyznach ograniczonych ogniomurami lub ścianą, np. na kamienicach lub domach szeregowych. 

Ceramiczna połać bez przycinania

Połać dachu, czyli płaszczyzna którą wytyczają linie okapu, kosza, naroża oraz kalenicy powinna być wykończona perfekcyjnie, to najbardziej widoczny element dachu. Dachówki ceramiczne jako materiał małoformatowy ułatwia to zadanie, jednak nie zawsze szerokość pokrycia stanowi wielokrotność dachówek podstawowych. Aby ich nie przycinać, stosuje się specjalne dachówki; Są to: 

Dachówki połówkowe

Ułatwiają układanie pokrycia wzdłuż skośnych krawędzi dachu. Dzieki nim można wyeliminować docinanie dachówek w takich miejscach jak grzbiety czy kosze. Dostępne w modelach dachówek płaskich oraz w Renesansowej, Marsylce, Holenderce. Ponadto dachówka Karpiówka oprócz dachówek 1/2 ma jeszcze modele ułamkowe 3/4, 5/4 – pozwalają perfekcyjnie wykończyć niektóre miejsca dachu np. przy oknach dachowych lub przy okapie.

W przypadku pokryć płaskich takich jak model Orea 9 dachówki połówkowe oraz połówkowe szczytowe dają możliwość układania pokrycia tradycyjnie lub w ułożeniu mijankowym, czyli z przesunięciem o połowe w kolejnych rzędach. 

Dachówki klinowe 

Dostępne jedynie w modelach dachówki Karpiówka. Pozwalają pefekcyjnie wykonać kosz dachowy.

Akcesoria wentylacyjne dla trwałości i zdrowia

W procesie budowy dachu oraz układania pokrycia szczególnie istotne jest zadbanie o właściwą wentylację dachu. Przekłada się ona trwałość wszystkich warstw dachu oraz dobry mikroklimat wnętrz. Swobodny przepływ powietrza pod warstwą pokrycia zapewniają między innymi odpowiednie ceramiczne akcesoria wentylacyjne wspomagające wentylację połaci. Mogą to być:

Dachówki wentylacyjne

To dachówki ceramiczne ułatwiające swobodny przepływ powietrza pod połacią dachu oraz w miejscach, gdzie wentylacja pokrycia jest utrudniona np. w przypadku dachów o dużych połaciach, gdzie brakuje dostatecznej wentylacji powierzchni pod pokryciem. Wiele modeli ma wlot osłonięty siatką ukształtowaną z ceramiki lub innego materiału, która zatrzymuje owady i nieczystości przed przedostaniem się pod połać dachu.  

W przypadków Karpiówki są to dachówki okapowa wentylacyjna, kalenicowa wentylacyjna, powierzchniowa wentylacyjna oraz wentylacyjna wypukła.

Dachówki wykrojone

Dostępne w modelu Karpiówka. Stosuje się je w komplecie z dachówką wentylacyjną wypukłą. Umozliwijaą one dostanie się powietrza pod pokrycie dachowe. 

Kominek odpowietrzający

To element, który umożliwia usuwanie gazów kanałowych z kanalizacji. Kominek montuje się poniżej trzeciego rzędu dachówek od kalenicy.

Dachówki specjalnego zastosowania

Ceramiczne akcesoria systemowe nie pozostają również bez odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne – wobec ogromnej liczby mediów wymagających wyprowadzenia odbiorników instalacji na zewnątrz domu w systemie Koramic znajdziemy również odpowiednie służące temu dachówki:

Dachówka antenowa

Element zaprojektowany z myślą o estetycznym wyprowadzeniu anteny, przewodów i kabli na dach .

Dowiedz się więcej

Te artykuły mogą Cię również zainteresować

Dachówka Koramic – jaki rodzaj dachu wybrać?
Dom jednorodzinny na Warmii, Olszyn, z dachem z Karpiówki

Skontaktuj się z nami

Konsultacje techniczne

   Doradcy techniczni i handlowi

   Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza

0Wynik